Caribische pijlinktvis

Meer dan een half miljard jaar geleden kwamen de eerste voorvaderen van de Caribische pijlinktvis tot ontwikkeling. Daarmee is het een zeer succesvolle diergroep. Er zijn maar vier diergroepen die vaker verjaardagkaarsjes hebben uitgeblazen. De pater familias van moedertje aarde is onbetwist de blauwalg. Deze niet-alg-maar-bacteriesoort kleurt het aardse water al meer dan 2,8 miljard jaar niet blauw maar groen!

Waarom is de Caribische pijlinktvis zo succesvol?

Het antwoord is eenvoudig. Als je tijdens een voetbalwedstrijd vaker scoort dan je tegenstander, heb je gewonnen. Met andere woorden, als de Caribische pijlinktvis vaker eet dan dat hij zelf gegeten wordt, wint hij de ratrace van het leven en kan hij zijn genenpakket doorschuiven naar een volgende generatie.

Hoe zorgt de Caribische pijlinktvis ervoor dat hij niet te vaak op de menukaart van derden verschijnt?

Enerzijds bezit de Caribische pijlinktvis een heel scala aan eigenschappen waardoor hij voor rovers moeilijk te detecteren valt. Anderzijds kan hij nog de doos van Pandora opentrekken, mocht hij onverhoopt in het vizier van een predator komen.

Laten we ons eerst richten op de eerste eigenschappen. Caribische pijlinktvissen worden de onderwaterkameleons van de oceaan genoemd. Doordat hun huid is ingelegd met toverpigmentcellen kunnen zij vrijwel alle kleuren aannemen van de omgeving waarin zij verkeren. Het is voor kwaadwillenden geen sinecure om ze te onderscheiden van hun directe achtergrond. Bovendien hebben ze de volledige controle over de pigmentcellen. Caribische pijlinktvissen leven in scholen bijeen waarbij ook de onderlinge communicatie via de pigmentcelverkleuringen plaatsvindt. Als een van groepsleden gevaar bemerkt neemt hij een gouden kleur aan. Zijn maten weten dan hoe laat het is.

Caribische pijlinktvissen zijn ook de onderwaterkolibries van de waterwereld. Kolibries bewegen zich als helikopters door het luchtruim heen. Zij kunnen als enige vogelsoort stil in de lucht blijven hangen, maar daarnaast ook in een rechte streep omhoog, omlaag, naar links en naar rechts vliegen. Caribische pijlinktvissen gebruiken ook wentelwiektechnieken om zich door de waterkolom voort te bewegen. Op deze manier kunnen ze de omgeving in een hoek van 360 graden op gevaar monitoren. Tel daarbij op dat Caribische pijlinktvissen enorme ogen hebben. Ze hebben de grootste oog-romp-ratio van het gehele dierenrijk. De ogen van Caribische pijlinktvissen zijn niet alleen groot, ze zijn ook ver doorontwikkeld en daarmee verworden tot het ultieme observatiemiddel. Overigens heeft de reuzeninktvis in absolute zin de grootste ogen van het dierenrijk. Ogen zo groot als voetballen.

Mocht een rover toch een Caribische pijlinktvis in het vizier krijgen, heeft het beest nog twee manieren om aan zijn belager te ontkomen. Het weekdier heeft de beschikking over een schakelbak met twee versnellingen. De aandrijving van de eerste versnelling geschiedt door te fladderen met zijn twee zijvinnen. Hierdoor kan hij op zijn dooie akkertje door het rif cruisen. De tweede versnelling is de turbo! Hierbij zuigt de Caribische pijlinktvis zich bliksemsnel vol met oceaanwater om een fractie van een seconde later het blauwe goedje weer uit zijn lichaam te persen. Door dit straalmotorprincipe schiet de Caribische pijlinktvis pijlsnel weg!

Op het moment dat de achtervolger succesvol kan volgen, kan de Caribische pijlinktvis zich nog bedienen met een laatste redmiddel: het opwerpen van een inktgordijn! Door deze inktwolk worden de zintuigen van zijn potentiële moordenaar buitenspel gezet. Uiteraard ziet de inktvissendoder dan geen hand meer voor ogen. Daarnaast heeft het voor hem geen zin om als een bloedhond het Caribische pijlinktvisspoor te volgen. De inkt schakelt namelijk ook zijn reukorgaan uit.