De kans op tornado’s op het eiland Sint Maarten!

Sint Maarten ligt in de Caribische Zee. In het Caribisch gebied heb je te maken met de zogenaamde Bovenwindse en Benedenwindse Eilanden. Een term uit de tijd dat er nog gevaren werd met vrachtzeilschepen op de ‘West’. Het eiland Sint Maarten behoort tot de zogenaamde Bovenwindse Eilanden. De Bovenwindse Eilanden kunnen last krijgen van het zogenaamde tornadoseizoen. Het leeuwendeel van de tornado’s ontstaat in de Verenigde Staten van Amerika; meer dan duizend per jaar. Niet alle vijftig staten van Amerika hebben last van de tornado’s. 

Schuilkelder

In de staat Texas is de kans het grootst dat je getuige kunt zijn van een tornado. In de delen van de States waar tornado’s voorkomen, zijn verschillende maatregelen genomen. Zo moet worden voldaan aan strenge bouwvoorschriften; de huizen worden op een robuste manier gebouwd. Bovendien moeten er schuilkelders aanwezig zijn voor het geval zich tornado’s melden. Je ziet dat er ook veel aandacht in de media is voor stormen en tornado’s in gebieden waar ze veel voorkomen; de weermannen en weervrouwen zijn er echte beroemdheden!

Sint Maarten getroffen door het oog van een tornado!

Doorgaans heeft Sint Maarten niet zoveel last van het directe orkaangeweld. Maar het weer wordt er wel sterk door beïnvloedt. Er kan een harde wind opsteken en de golven zullen ook hoger zijn al zich elders orkanen voordoen. Heel af en toe trekt het oog van de orkaan wel over Sint Maarten heen; hetgeen we geschieden met orkaan Wilma in 2005 en orkaan Irma in 2017. De schade die werd berokkend was enorm. Slechts een klein deel van de gebouwen op Sint Maarten was orkaanbestendig/orkaanproof. Gelukkig wordt daar heden ten dage veel meer rekening mee gehouden.