Loodgieter vinden op het eiland Sint Maarten!

Iedereen die op Sint Maarten in het bezit komt van een vakantiehuisje krijgt vroeg of laat te maken met een loodgieter. Er gaat namelijk altijd wel iets kapot aan het tropische onderkomen op The Friendly Island.

Loodgieters zijn vakmensen die zich bezighouden met de aanleg en het onderhoud van de riolering, waterleidingen, verwarmingsinstallaties en het sanitair. Het woord loodgieter is bijzonder: het gieten van lood. Vroeger goot de loodgieter namelijk stroken van lood. Met deze loodstroken werden vervolgens de buizen waterdicht gemaakt. Op Sint Maarten zijn voldoende loodgieters aanwezig die het werk kunnen uitvoeren.

Huizenbezitters op Sint Maarten zullen zo nu en dan niet alleen een beroep doen op loodgieters, er zijn nog veel meer vakmensen die nodig zijn. Dat geldt uiteraard ook voor Nederlanders die voornemens zijn om een tweede huis op The Twin Island te willen gaan bouwen.

Uiteraard zijn er landgenoten die heel erg handig zijn. Die letterlijk twee rechterhanden bezitten. Dat is uiteraard een groot voordeel. Dan hoef je niets uit te besteden en kun je alles zelf oplossen. Maar de meeste mensen moeten toch een beroep doen op vakmensen. Alles wat je wilt uitbesteden, kun je ook uitbesteden op Sint Maarten.

Het bezitten van een tweede huis op Sint Maarten is uiteraard één groot feest. Het is immer mooi weer op het Bovenwindse Eiland en de bevolking is bijzonder vriendelijk. Stel je eens voor dat je iedere dag van het jaar lekker in de zee kunt gaan dobberen of op het strand je huidje kunt bruinen. Wat een feest!