header image
 

Bevolking

De eerste mensen die op Sint Maarten gingen wonen, waren de indianen. Van dit volk is heden ten dage helaas op het eiland niet veel meer over. Het leeuwendeel van de indianen werd vermoord of van het eiland afgevoerd of werd slachtoffer van de ziektes die de Europese kolonisten op het eiland introduceerden. In de jaren zeventig van de vorige eeuw kende het eiland een populatie van ongeveer drieduizend personen. De huidige bevolking van Sint Maarten stamt af van deze poel aan mensen aangevuld met immigranten van de eilanden van de Caribische archipel.

sisters-1990333_1920

Op Sint Maarten zijn in de loop van de tijd heel veel verschillende soorten mensen komen wonen. Uit alle hoeken van de wereld. Op deze manier is een multiculturele samenleving op het eiland ontstaan. Het leeuwendeel van de bevolking dat op Sint Maarten woont, is er niet geboren. Ongeveer 25% van de bewoners van het Caribische eiland is er geboren. Tegenwoordig leven er op de The Friendly Island meer dan honderdtwintig nationaliteiten. Deze mensen leven over het algemeen vreedzaam naast elkaar.

Zogezegd leefden er in de jaren zeventig van de vorige eeuw ongeveer drieduizend mensen. Heden ten dage telt het Nederlandse deel van Sint Maarten ruim veertigduizend inwoners. Deze bevolkingsexplosie is te wijten aan het feit dat het eiland een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Daarvoor ontstond er een grote vraag naar arbeidskrachten. Deze arbeidskrachten kwamen voornamelijk uit de omringende landen. Ieder jaar groeit de bevolking van Sint Maarten met gemiddeld 3%. Op Sint Maarten is de levensverwachting voor mannen 73 jaar en voor vrouwen 78 jaar. Ter vergelijking. In Nederland is de levensverwachting voor mannen 80 jaar en voor vrouwen 83 jaar.

Nederlanders

Op Sint Maarten wonen veel minder Nederlanders dan op de ABC-eilanden, maar toch wonen op het eiland veel Nederlanders (50%). Op Sint Maarten is Engels de voertaal. Men zegt op het eiland dat Nederlands de taal is van het verleden en dat Engels de taal is van de toekomst. Op Sint Maarten is het Nederlands de vierde taal. Op eerste plaats staat het Engels. Op de tweede plaats staat het Frans. Op de derde plaats staat het Spaans. Als je in Philipsburg over straat loopt, valt het op dat veel straten een Nederlandse naam hebben zoals Voorstraat, Appelsteeg en Schrijnwerkerssteeg. Er zijn veel zaken op Sint Maarten gebaseerd op het Nederlandse systeem. Dan moet je denken aan de wetgeving, politie en de overheid. Sint Maarten heeft een bevolking die voor de helft bruin is en voor de andere helft bleek.

Creolen

De creolen die op Sint Maarten wonen, hebben een gemengde afkomst. Door hun aderen stroomt Nederlands, Frans en Afrikaans bloed. De creolen worden geschouwd als een inheemse bevolkingsgroep.

Hispaniola

Op Sint Maarten wonen en leven veel mensen die van het eiland Hispaniola afkomstig zijn. Hispaniola bestaat uit twee landen: de Dominicaanse Republiek (10%) en Haïti (10%). De Dominicanen en Haïtianen maken tezamen 20% uit van de bevolking van Sint Maarten.

Chinezen

Op Sint Maarten wonen veel Chinese immigranten.

Amerikanen

Op Sint Maarten wonen veel Amerikaanse immigranten.

Jamaica

Op Sint Maarten wonen veel Jamaicaanse immigranten.

Guyana

Op Sint Maarten wonen veel immigranten uit Guyana.

Britse eilanden

Op Sint Maarten wonen veel immigranten van de Britse eilanden.