header image
 

Bevolking

De eerste mensen die op Sint Maarten gingen wonen, waren de indianen. Van dit volk is heden ten dage helaas op het eiland niet veel meer over. Het leeuwendeel van de indianen werd vermoord of van het eiland afgevoerd of werd slachtoffer van de ziektes die de Europese kolonisten op het eiland introduceerden. In de jaren 70 van de vorige eeuw kende het eiland een populatie van ongeveer 3.000 personen. De huidige bevolking van Sint Maarten stamt af van deze poel aan mensen aangevuld met immigranten van de eilanden van de Caribische archipel. 

sisters-1990333_1920

Op Sint Maarten zijn in de loop van de tijd heel veel verschillende soorten mensen komen wonen. Uit alle hoeken van de wereld. Op deze manier is een multiculturele samenleving op het eiland ontstaan. Het leeuwendeel van de bevolking dat op Sint Maarten woont, is er niet geboren. Ongeveer 25% van de bewoners van het Caribische eiland is er geboren. Tegenwoordig leven er op de The Friendly Island meer dan 120 nationaliteiten. Deze mensen leven over het algemeen vreedzaam naast elkaar. 

Zogezegd leefden er in de jaren 70 van de vorige eeuw ongeveer 3.000 mensen. Heden ten dage telt het Nederlandse deel van Sint Maarten ruim 40.000 inwoners. Deze bevolkingsexplosie is te wijten aan het feit dat het eiland een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Daarvoor ontstond er een grote vraag naar arbeidskrachten. Deze arbeidskrachten kwamen voornamelijk uit de omringende landen. Hiermee importeren we ook verschillende culturen en facetten hiervan zoals taal en religie. Qua talen zien wij dit terug in het Caribisch Engels (Jamaica), Spaans (Dominicaanse Republiek) en Patois Frans (Haïti) dat hier wordt gesproken. Het Engels is doorgaans de gemeenschappelijke taal in het dagelijks verkeer, ook in winkels. 

Op Sint Maarten is de levensverwachting voor mannen 73 jaar en voor vrouwen 78 jaar. Ter vergelijking. In Nederland is de levensverwachting voor mannen 80 jaar en voor vrouwen 83 jaar. De alfabetiseringsgraad onder mensen vanaf 15 jaar ligt op ruim 95%. De meest gesproken talen zijn Engels en Spaans. Hoewel er Nederlandstalige scholen zijn en er Nederlands wordt gedoceerd, wordt de Nederlandse taal niet door iedereen gesproken. Denk aan immigranten die de afgelopen decennia reeds op volwassen, naschoolse leeftijd naar Sint Maarten kwamen, en aan kinderen van nieuwe migranten. Ieder jaar groeit de bevolking van Sint Maarten met gemiddeld 3%.

Een kleine kanttekening bij de jaarlijkse aanwas op Sint Maarten is op zijn plaats. Het departement van statistiek (STAT) van Sint Maarten telde per 1 januari 2015 38.247 inwoners, verspreid over zo’n 14.000 huishoudens. In 2011 telde STAT 33.609 inwoners, in 2014 37.224. Op basis van deze cijfers is de conclusie van een jaarlijkse aanwas van rond de 3% per jaar gerechtvaardigd. 

De Civil Registry Department (CRD, Census Office) kwam in 2011 bij een administratieve telling uit op ongeveer 54.000 inwoners. Dat is een verschil van ongeveer 21.000 met de cijfers van STAT in 2011. Het aantal geregistreerden bij de CRD in 2013 was 57.191. In 2015 kwam de CRD uit op 58.278 geregistreerde inwoners op Sint Maarten, gebaseerd op de gegevens aan het einde van 2014. In dergelijke cijfers zijn onder meer verwerkt het aantal geborenen (523 in 2014) en het aantal sterfgevallen (176 in 2014). 

Uit deze cijfers blijkt bijvoorbeeld ook dat ruim 6.000 inwoners een dubbele nationaliteit hebben, en dat de grotere immigrantengroepen bestaan uit mensen van de Dominicaanse Republiek (ruim 6.400 personen), Haïti (ruim 5.000), Guadeloupe (ruim 3.300), Jamaica (ruim 3.100) en Dominca (ruim 2.500). Een grote groep geregistreerden (ruim 18.000) is afkomstig van de voormalige Nederlandse Antillen. De meetinstrumenten van beide organisaties zijn geheel andere (enquete met vragen aan de deur van STAT, versus gegevens uit de basisadministratie van de CRD), en dat er een significant verschil in uitkomst is omtrent het aantal bewoners, zal niemand bestrijden. Een klein deel van de bevolking woont in de hoofdstad Philipsburg. De meeste mensen wonen in woonwijken, verspreid over het eiland. 

Nederlanders 

Op Sint Maarten wonen veel minder Nederlanders dan op de ABC-eilanden, maar toch wonen op het eiland veel Nederlanders (50%). Op Sint Maarten is Engels de voertaal. Men zegt op het eiland dat Nederlands de taal is van het verleden en dat Engels de taal is van de toekomst. Op Sint Maarten is het Nederlands de vierde taal. Op eerste plaats staat het Engels. Op de tweede plaats staat het Frans. Op de derde plaats staat het Spaans. Als je in Philipsburg over straat loopt, valt het op dat veel straten een Nederlandse naam hebben zoals Voorstraat, Appelsteeg en Schrijnwerkerssteeg. Er zijn veel zaken op Sint Maarten gebaseerd op het Nederlandse systeem. Dan moet je denken aan de wetgeving, politie en de overheid. Sint Maarten heeft een bevolking die voor de helft bruin is en voor de andere helft bleek.

Creolen

De creolen die op Sint Maarten wonen, hebben een gemengde afkomst. Door hun aderen stroomt Nederlands, Frans en Afrikaans bloed. De creolen worden geschouwd als een inheemse bevolkingsgroep. 

Hispaniola

Op Sint Maarten wonen en leven veel mensen die van het eiland Hispaniola afkomstig zijn. Hispaniola bestaat uit twee landen: de Dominicaanse Republiek (10%) en Haïti (10%). De Dominicanen en Haïtianen maken tezamen 20% uit van de bevolking van Sint Maarten. 

Chinezen

Op Sint Maarten wonen veel Chinese immigranten.

Amerikanen

Op Sint Maarten wonen veel Amerikaanse immigranten.

Jamaica

Op Sint Maarten wonen veel Jamaicaanse immigranten.

Guyana

Op Sint Maarten wonen veel immigranten uit Guyana.

Britse eilanden

Op Sint Maarten wonen veel immigranten van de Britse eilanden.