header image
 

Geloof

Het geloof (regilie) speelt op Sint Maarten een belangrijke rol in het dagelijks leven. De Nederlandse kolonisten brachten het protestantisme naar het Caribische eiland. De katholieke missionarissen introduceerden het rooms-katholicisme naar Sint Maarten. Ongeveer 40% van de Sint Maartenaren is rooms-katholiek. Daarnaast leven er op het Bovenwindse Eiland onder andere aanhangers van de pinksterbeweging (12%), methodisten (11%), baptisten (7%), zevendedagsadventisten (6%), anglicanen (4%), Joden (3%), calvinisten (3%) en Jehova’s getuigen.

rosary-1566816_1920

De Rooms-Katholieke Kerk is de grootste kerkgenootschap van de wereld. De Rooms-Katholieke Kerk telt meer dan 1,2 miljard volgelingen. Aan het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk staat de paus. De Rooms-Katholieke kerk beroept zich op het Oude Testament van de Bijbel, het Nieuwe Testament van de Bijbel, de katholieke traditie en op het leergezag van Rome.

In de westerse wereld heeft de Rooms-Katholieke Kerk een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis. Aan het begin van de 16de eeuw is het begrip rooms-katholiek ontstaan. Dat was ten tijde van de Reformatie. Op die manier kon er onderscheid worden gemaakt tussen de Christenen die de paus trouw bleven en de protestanten. Het woord rooms duidt op de stad Rome. Alle kerken die zich verenigen rond het bisschop van Rome ressorteren onder de Rooms-Katholieke Kerk.

Heden ten dage maakt de Rooms-Katholieke Kerk zijn sterkste groei door in Afrika. In Europa woont een kwart van alle rooms-katholieken.

Een van de stromingen binnen het protestantse christendom is het gereformeerd protestantisme. Deze stroming gaat terug op wat wel de zogenaamde Zwitserse reformatie wordt genoemd. In 1519 begon deze stroming in Zürich met het optreden van Huldrych Zwingli.