header image
 

Prehistorie

De eerste bewoners van Sint Maarten waren indianen. In de Caribische archipel leefden verschillende indianenvolkeren. Op Sint-Maarten zijn vondsten van de indianen gevonden die dateren van de 5de eeuw voor Christus tot de 14de eeuw na Christus. Resten van de indianenbeschaving zijn terug te vinden in de Maho-grot. Voor de grot stonden beelden die als een soort wachters de grot moesten beschermen. Toen de Nederlanders aan het begin van de 17de eeuw op Sint Maarten arriveerden, waren er geen indianen meer op het Caribische eiland te bekennen. Uiteindelijk zijn bijna alle indianen die in de Caribische archipel leefden door de Europese kolonisten verdreven, vermoord of stierven aan de voor hen nieuwe ziektekiemen die uit Europa kwamen.

indian-art-467709_1920

Arawak-indianen

De Arawak-indianen (Arawakken, Arowakken). Sint Maarten wordt al ruim 6.000 jaar bewoond door mensen. De Arawak-indianen zijn op Sint Maarten gaan leven sinds het jaar 800 jaar na Christus. De Arawak-indianen vulden hun magen met vissen en planten.

Cariben-indianen

De Cariben-indianen (Cariben) kwamen in de 14de eeuw naar Sint Maarten toe. In tegenstelling tot de Arowak-indianen waren de Carib-indianen veel oorlogszuchtiger. Er wordt zelfs vermoed dat de Carib-indianen ook aan kannibalisme deden. De Cariben-indianen noemden het eiland Soualiga, hetgeen Zouteiland betekent. In die tijd waren er op Sint Maarten veel zoutmeren. De Great Salt Pond is een overblijfsel van deze zoutmeren. Zowel de Arowak-indianen als de Cariben-indianen kwamen van het vasteland van Noord-, Midden-, en Zuid-Amerika en begonnen uit te waaien over de hele Caribische archipel, waaronder Sint Maarten. Zij voeren met zogenaamde pirogues het zeewater over. Een pirogues is een soort kano.

Taíno-indianen

De Taíno-indianen (Taíno-volk).

Ciboney-indianen

De Ciboney-indianen (Ciboney). De Ciboney-indianen zijn oudste indianenstammen die zich over de Caribische archipel uitzwierven. Ciboney-indianen waren vreedzame mensen die leefden van de jacht en de visserij. Daarbij maakten zij gebruik van stenen gebruiksvoorwerpen en schelpen.