header image
 

Sint Maarten in jaartallen

Sint Maarten kent een boeiende geschiedenis. De eerste mensen die op het eiland gingen wonen, waren de indianen. Het is interessant om het Caribische eiland in jaartallen te vangen.

the-batavia-655248_1920

< 1492

Pre-Columbiaans tijdperk, Sint Maarten wordt bewoond door indianen

1492

Christoffel Columbus ontdekt de nieuwe wereld (Noord-Amerika en het Caribische gebied)

1493

Christoffel Columbus claimt Sint Maarten voor Spanje en noemt het eiland Isla de San Martin (11 november 1493)

1568

De Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de Nederlanden

1609-1621

Twaalfjarig bestand tussen Spanje en de Nederlanden

1621

Oprichting van de West-Indische Compagnie (WIC)

1624

De Fransen leggen tabaksplantages aan op Sint Maarten in French Quarter

1631

De Nederlanders gebruiken Sint Maarten als tussenstop voor de andere Nederlandse overzeese gebiedsdelen

1631

De Nederlanders vestigen een kleine kolonie op Sint Maarten bij Groot Baai (Great Bay) om zout te oogsten

1633-1648

De Spanjaarden heroveren Sint Maarten op de Nederlanders. Dit duurt tot de vrede van Vrede van Münster. Het Spaanse leger uit Puerto Rico bouwt op Sint Maarten het eerste militaire fort

1638

De Spanjaarden vallen alle Nederlandse nederzettingen op Sint Maarten aan en nemen deze over

1644

De Nederlanders, onder aanvoering van Peter Stuyvesant, proberen tevergeefs Sint Maarten te heroveren op de Spanjaarden

1648

Vrede van Münster. De Spanjaarden verlaten Sint Maarten. De Nederlanders en de Fransen keren terug naar het eiland en verdelen Sint Maarten. Door het verdrag van Corcordia werd Sint Maarten in twee delen verdeeld (23 maart 1648)

1654

De Nederlanden verliezen hun Braziliaanse kolonie

1679-1689

De Fransen bezetten heel Sint Maarten

1689-1792

De Nederlanders nemen het Nederlandse deel weer over onder leiding van de WIC

1690-1699

De Engelsen bezetten heel Sint Maarten

1699-1702

De Fransen bezetten heel Sint Maarten

1703-1717

De Nederlanders bezetten heel Sint Maarten

1713

Vrede van Utrecht. De Nederlanders geven Sint Maarten terug aan de Fransen

1779-1781

De Fransen bezetten heel Sint Maarten

1781

De Engelsen bezetten heel Sint Maarten

1791

WIC wordt opgeheven

1793-1794

De Nederlanders bezetten heel Sint Maarten

1795-1801

De Fransen bezetten heel Sint Maarten

1801-1802

De Britten bezetten heel Sint Maarten

1810-1816

De Britten bezetten heel Sint Maarten

1816

De Nederlanders en de Fransen verdelen Sint Maarten definitief. Koning Willem de Eerste krijgt Sint Maarten definitief in handen

1816

De Nederlandse Antillen worden toegevoegd aan het Koninkrijk der Nederlanden

1848

De Fransen schaffen de slavernij af aan hun zijde

1819

De ‘Grote Orkaan’ vernietigt een groot deel van Sint Maarten

1830

De Engelsen verbieden de internationale slavenhandel

1845

Het territorium van de Nederlandse Antillen wordt bepaald

1863

Afschaffing slavernij op de Nederlandse Antillen

1914-1918

WO1, gaat vrijwel onopgemerkt voorbij aan de Nederlandse Antillen

< 1936

Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba en Bonaire heetten Curaçao en Onderhorigheden

1936-1948

Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba en Bonaire heetten Nederlandse Antillen

1940

De Verenigde Staten bouwen een landingsbaan aan op Sint Maarten. Dit om de smokkel tegen te gaan die plaatsheeft tijdens de blokkade van de Franse kant van Sint Maarten

1948-1986

Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba en Bonaire heetten Gebiedsdeel Curaçao

1951

De Nederlandse Antillen worden zelfstandiger, vastgelegd in De Eilandregeling Nederlandse Antillen

1954

De Nederlandse Antillen krijgen de status van een autonoom gebiedsdeel binnen het Koninkrijk der Nederlanden

1975

Suriname wordt onafhankelijk

1986

Aruba krijgt status aparte

1994

De vijf Antilliaanse eilanden besluiten na referenda binnen een constitutioneel verband te blijven samenwerken. Zo blijven de Nederlandse Antillen als eenheid bestaan

2003

Sint Maarten wil status aparte

2005

Sint Maarten stemt over de toekomst: status aparte binnen het Koninkrijk der Nederlanden

2007

In augustus 2007 tekenen de Nederlandse regering en de Eilandsraad het overgangsakkoord, de eerste stap naar de autonome status

2010

Sinds 10-10-2010 is Sint Maarten een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden