header image
 

Taal

Op Sint Maarten worden verschillende talen gesproken. Op het Nederlandse deel van Sint Maarten is Nederlands de officiële taal. Echter een minderheid van de Sint Maartenaren spreekt thuis Nederlands. Slechts 4%. Het Nederlands wordt bovendien niet op alle scholen onderwezen. Er zijn ook Sint Maartenaren die weigeren om Nederlands te spreken. De wetgeving op Sint Maarten is overigens wel in het Nederlands.

parents-1342333_1920

Het is een misverstand om te denken dat er op het Nederlandse deel van Sint Maarten een Nederlandse sfeer hangt. Er hangt ook niet echt een Caribische sfeer. Er hangt eerder een Amerikaanse sfeer. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het eiland jaarlijks door miljoenen Amerikanen wordt bezocht. De Nederlandse straatnaambordjes zijn één van de weinige herinneringen aan de Nederlandse koloniale tijd. Uit een ver verleden. Het leeuwendeel van de bevolking van Sint Maarten spreekt Engels (68%). Engels is de voertaal op het Nederlandse deel van Sint Maarten. Spaans wordt ook veel gesproken, 13% spreekt thuis Spaans, 8% een plaatselijke Creoolse taal. Het straatbeeld levert eveneens een kleurrijke indruk: zo is de Schoolsteeg een zijstraat van de Front Street, en de Tamarindesteeg verbindt samen met de Stille Steeg de wandelpromenade, beter bekend als de Board Walk, met de W.A. Nisbeth Road.

Er zijn zowel basisscholen als middelbare scholen aanwezig met hetzij de Nederlandse taal, hetzij de Engelse taal als instructietaal. Anderstalige eilandbewoners die op Sint Maarten naar school zijn geweest en Nederlands gedoceerd hebben gekregen, beschikken in meer of mindere mate over enige kennis van het Nederlands. 

Op het Franse deel van Sint Maarten is Frans de officiële taal. Vrijwel iedereen aan deze kant van het eiland spreekt alleen maar Frans. In Philipsburg bevindt zich een bibliotheek. Door het jaar heen worden daar veel activiteiten georganiseerd waarbij de hulp van vrijwilligers noodzakelijk is. 

Dominicaanse Republiek en Haïti

Op Sint Maarten zijn in de loop van de tijd veel immigranten neergestreken uit de Dominicaanse Republiek en Haïti. Zij spreken respectievelijk Spaans en Frans op het Bovenwindse Eiland. Op dit moment leven er op Sint Maarten ruim 6.000 immigranten uit de Dominicaanse Republiek en ruim 5.000 immigranten uit Haïti.

Voormalige Nederlandse Antillen

Op Sint Maarten leven Antillianen die afkomstig zijn van de Benedenwindse Eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. Zij introduceerden het Papiaments op het eiland (5%). Op dit moment leven er op Sint Maarten meer dan 18.000 immigranten uit de voormalige Nederlandse Antillen.

Jamaica

Op Sint Maarten leven veel mensen uit Jamaica. Zij introduceerden het Caribisch Engels op het eiland. Op dit moment leven er op Sint Maarten ruim 3.000 immigranten uit Jamaica.

Guadeloupe

Op dit moment leven er op Sint Maarten ruim 3.000 immigranten uit Guadeloupe.

Dominica

Op dit moment leven er op Sint Maarten ruim 2.000 immigranten uit Guadeloupe.

Bibliotheek

Philipsburg Jubilee Library, Ch. E. W. Vogestraat 12, Philipsburg, T: 1721-542-2970.