header image
 

Wormen

Wormen vormen een informele groep dieren in het dierenrijk. De groep telt meer dan 25.000 soorten. Ringwormen (Annelida), platwormen (Platyhelminthes) en snoerwormen (Nemertea) vormen bekende stammen wormen. Men gebruikt de naam worm voor een aantal ongewervelde dieren met een op elkaar gelijkend uiterlijk. Echter, de afstamming en/of ontwikkeling kan sterk afwijkend zijn. Kijk bijvoorbeeld eens naar de platwormen. Deze wormen behoren tot de Platyzoa. Tot de Platyzoa behoren ook de radardiertjes. Radardiertjes lijken in de verste verte niet op platwormen.

Op alle plekken van de wereld komen wormen voor. Bovendien op alle denkbare omgevingen. Het leeuwendeel van de wormen leeft in de zee, sommige wormen leven op het land of in zoet water. De levenswijze van wormen is zeer verschillend: parasitair, niet-parasitair en vrijlevend. Sommige wormen worden maar een enkele millimeters lang, andere wormen kunnen meer dan 10 meter lang worden. De runderlintworm is een voorbeeld van een worm die meer dan 10 meter lang kan worden.

Biologen noemen een dier met een relatief lang, dun en pootloos lichaam; ‘wormachtig’. Er zijn heel veel diersoorten die niet met wormen vandoen hebben die de naam worm in zich dragen: wormslangen, wormhagedissen en wormsalamanders.

Ringwormen

Er zijn ongeveer 15.000 soorten ringwormen beschreven. Onder andere regenwormen en bloedzuigers behoren tot ringwormen. Regenwormen ressorteren onder de zogenaamde Oligochaeta. Deze groep heeft de zee verlaten om te gaan leven in het zoete water en op het land. Regenwormen komen vrijwel overal op de wereld voor, met uitzondering van droge klimaten en op Antarctica.