Schilders zoeken op het eiland Sint Maarten!

Iedereen die een huisje bezit op het eiland Sint Maarten moet bij tijd en wijle schilderwerkzaamheden verrichten. De huizen op The Twin Island hebben het namelijk zwaar te verduren door de zon en wind. Laten we beginnen met de zon. In tegenstelling tot de situatie in ons kikkerlandje staat de koperen ploert bijna iedere dag haar zonnestralen op Sint Maarten af te vuren. Dat is uiteraard heel goed nieuws voor de toeristen die zonminnend zijn, maar huizen en andere gebouwen vinden het minder prettig. Zij moeten goed in de verf zitten om al dat geweld te pareren.

Dan de wind. Op Sint Maarten loeit immer de Noordoostpassaatwind. Ook dit is heel goed nieuws voor de toeristen. Het zorgt namelijk voor een heerlijke verkoeling. Voor de bebouwing op The Friendly Island is het echter ook weer geen goed nieuws. De wind neemt namelijk een spray van het zoute zeewater mee. Dit zout daalt neer op de bouwsels van het eiland. Het hoeft verder geen betoog dat zout en metaal en andere bouwmaterialen geen prettig huwelijk vormt. Dus ook in dit geval is het heel belangrijk dat er goed geverfd wordt.

Er zijn Nederlanders die op Sint Maarten willen gaan wonen en er dus een huis kopen of willen gaan bouwen. Dan komt er uiteraard een moment dat er geschilderd moet gaan worden. Dan kun je zelf doen, maar je kunt dat uiteraard ook uitbesteden. Op het Bovenwindse Eiland zijn meer dan voldoende schilderbedrijven te vinden die jou daar graag een handje bij willen helpen!