Sint Maarten (eiland): bouwvakkers zoeken!

Als je een bijzonder eiland wilt bezoeken, moet je naar Sint Maarten togen. Sint Maarten is helemaal geen groot eiland. Om van de grootte van The Friendly Island een idee te krijgen, moet je aan Texel denken. En daar dan nog eens de helft van. Wat verder dan nog heel apart is, is dat het eiland nog eens uit twee landen bestaat. Saint Martin is het noorden en behoort tot Frankrijk. Sint Maarten is het zuiden en behoort tot het Koninkrijk der Nederlanden.

Het is heel opvallend om de grote verschillen tussen de twee delen van het eiland te zien. Kijk bijvoorbeeld alleen al een naar de natuur. Op het Franse deel is de natuur nog voor een groot deel intact. Op het Nederlandse deel is dat helaas niet meer het geval. Dat is het deel van het eiland waar de meeste toeristen neerstrijken en waar dus heel veel hotels & resorts zijn te vinden.

Doordat er op Sint Maarten zoveel gebouwd is en nog steeds veel gebouwd zal gaan worden, is er op het eiland constant een behoefte aan vakmensen. Dan moet je denken aan voegers, timmerlui, stukadoors, stratenmakers, opperlieden, metselaars, dakbedekkers, betonstaalvlechters en bekisters.

Daarnaast moet er veel onderhoud worden verricht aan de gebouwen op Sint Maarten. Daar zijn ook heel veel mensen voor nodig. Wat je op het Bovenwindse Eiland ook veel ziet, zijn vakantiehuizen. Heel veel Nederlanders hebben een tweedehuis op Sint Maarten. Uiteraard is dat een groot voorrecht. Je hebt namelijk immer de beschikking over een eigen accommodatie op Sint Maarten.