Sint Maarten: wonen!

Op Sint Maarten gaan wonen en werken, super! Er zijn heel veel plekken in de wereld waar je kunt gaan wonen. De één nog mooier dan de ander. En het leven is kort. Slechts 30.000 dagen. Dus waarom zou je je hele leven op een en de dezelfde plek blijven wonen. Veel Nederlanders hebben ons land vaarwel gezegd en zijn verkast van Sint Maarten. Sint Maarten de Caribische parel.

Sint Maarten is één van de Nederlands getinte Caribische eilanden. Sint Maarten behoort tot het Koninkrijk der Nederlanden. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de volgende vier landen: Sint Maarten, Curaçao, Aruba en Nederland. Nederland bestaat bovendien uit twee delen. Europees Nederland en Caribisch Nederland. Caribisch Nederland op zijn buurt uit die eilanden: Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten zijn zogenaamde Bovenwindse Eilanden. Aruba, Bonaire en Curaçao zijn zogenaamde Benedenwindse Eilanden. De namen Bovenwinds en Benedenwinds komen uit een ver verleden. Het zijn namelijk termen uit de zeilen. De West-Indische Compagnie (WIC) vaarde uiteraard in die tijd met zeilschepen.

Van alle aan Nederland gerelateerde Caribische eilanden is Sint Maarten met meest niet-Nederlands. Dit heeft verschillende redenen. Ten tijde van de plantages op Sint Maarten was het leeuwendeel van de planters Engelssprekend. Vaak waren dit plantage-eigenaren die van de Britse Caribische eilanden afkomstig waren en die hun heil op Sint Maarten zochten. De slaven die zij meenamen spraken ook Engels. Op deze manier is het Engels de voertaal op Sint Maarten geworden.

Daarnaast komen er ieder jaar miljoenen Amerikanen en Canadezen op Sint Maarten. Er is dus eerder een Amerikaanse dan een Nederlandse sfeer op het eiland ontstaan.