Verblijfsvergunning aanvragen voor Sint Maarten!

Op Sint Maarten verblijven is een feestje. Echter, als je niet op het eiland verblijft voor vakantie en je verblijft er bovendien langer dan drie maanden, moet je een verblijfsvergunning aanvragen. Deze verblijfsvergunning wordt Residency Permit genoemd. Als je eenmaal een Residency Permit hebt verworven, kan de tweede stap gezet worden, namelijk inschrijven bij het bevolkingsregister van het tropische eiland. Op Sint Maarten heet dat geen bevolkingsregister, maar Census Office. In Nederland heet het overigens ook geen bevolkingsregister meer, maar Basisregistratie Personen (BRP).

Dat zijn zo een paar dingen die je moet regelen als je op Sint Maarten wilt gaan wonen. Uiteraard zijn er nog veel meer dingen die je moet gaan doen. Mensen met jonge kinderen moeten bijvoorbeeld gaan nadenken aan het onderwijs dat ze kids willen en moeten gaan aanbieden.

Op het gebied van de scholen zijn er op Sint Maarten verschillende keuzes te maken. Zo zijn er op het eiland privé-scholen en door de overheid gesubsidieerde scholen. Het hoeft verder geen betoog dat de privé-scholen veel geld kosten. Daarnaast kun je qua scholen een keuze maken aangaande de geloofsovertuiging. Ten slotte kun je nog een keuze maken over de taal waarin les wordt gegeven. Men spreekt in dit kader over de zogenaamde instructietaal. Daarvan het je er twee van op Sint Maarten: het Engels en het Nederlands. Op het leeuwendeel van de onderwijsinstellingen op Sint Maarten is het Engels de instructietaal. Men zegt op Sint Maarten dat het Nederlands de taal van het verleden is en het Engels de taal van de toekomst!