header image
 

Vertrekken uit Nederland

Als je uit Nederland vertrekt om op Sint Maarten te gaan verblijven, komt daar veel bij kijken. Er moeten zaken in Nederland én op Sint Maarten geregeld worden. Laten we beginnen met de organisatie in Nederland. Het is dan handig om een checklist af te werken om zo niets over het hoofd te zien. Uiteraard is de checklist afhankelijk van het verblijfsdoel op Sint Maarten (studie, stage, werk, emigratie, et cetera).

Woning, verhuisboedel en verhuizing

Woning

 1. Huurwoning: huurovereenkomst opzeggen.
 2. Eigendomswoning: verkopen.
 3. Eigendomswoning: aanhouden.
 4. Eigendomswoning: aanhouden en verhuren.
 5. Inschrijven als woningzoekende bij makelaar of woningscorporaties (voor terugkomst Nederland is inschrijftijd vaak bepalend voor toewijzing).
 6. Opzeggen van contracten en/of abonnementen voor gas, water, elektra, telefoon en kabel.

Verhuisboedel en verhuizing

 1. Afspraak maken met verhuisbedrijf voor het opnemen omvang inboedel (m3), verhuisvoorwaarden, verzekeringen (transportverzekering) en over de spullen die zelf worden ingepakt.
 2. Opslag verhuisboedel regelen met verhuisbedrijf.
 3. Transport motorvoertuigdocumenten aanvragen bij verhuisbedrijf.

Huisdieren

 1. Controleer of de meeverhuizende huisdieren zijn toegestaan op Sint Maarten.
 2. Informeer naar de vervoersvoorwaarden bij de luchtvaartmaatschappij.

Planten 

 1. De invoer van planten en zaden is gereglementeerd. Voor meer informatie bekijk de website van Cites.
 2. Door de lange reistijd is niet verstandig om planten middels een zeecontainer naar Sint Maarten te vervoeren.

Administratieve zaken

Gemeente 

 1. Uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). Als je langer dan 8 maanden buiten Nederland verblijft, ben je verplicht om je uit te schrijven uit de BRP. Je kunt jezelf nog uitschrijven tot 5 dagen voor vertrek. Het is wel belangrijk sommige zaken te regelen vóórdat je jezelf uitschrijft. De VoG (Verklaring omtrent Gedrag) zijn daar twee voorbeelden van. Als je gaat werken op The Friendly Island óf je bent voornemens om er langer dan 6 maanden te verblijven, dan is het noodzakelijk om de uitschrijvingspapieren uit Nederland te kunnen overleggen. De VoG heeft een geldigheidsduur van 5 jaren en dient te zijn afgegeven door het bevoegde gezag binnen 2 maanden voor aankomst op Sint Maarten. Bij uitzondering kan de aanvraag later via internet gebeuren. In dat geval dient de organisatie of (toekomstige) werkgever die de VoG van je vraagt, de aanvraag te starten. 
 2. Opvragen geboorteakte. De geboorteacte is nodig om een verblijfsvergunning (Residency Permit) voor Sint Maarten te verkrijgen en om jezelf in te schrijven bij het bevolkingsregister van Sint Maarten (Census Office).

Reisdocumenten

  1. Controleer de geldigheidsduur van je paspoort. Het kan soms (als het bijvoorbeeld bijna is verlopen) handig zijn om in Nederland een nieuw paspoort aan te vragen, want om vanuit het buitenland een paspoort aanvragen, krijg je te maken met veel administratieve rompslomp. Het nieuwe paspoort heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.  
  2. Meeverhuizende kinderen moeten in het bezit zijn van een eigen paspoort.
  3. Nederlanders die korter dan 3 maanden op Sint Maarten verblijven, hebben geen verblijfsvergunning (visum) nodig. Nederlanders die langer dan drie maanden op Sint Maarten verblijven, hebben een verblijfsvergunning (visum) nodig.
  4. Als je partner hebt die niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit, gelden andere regels. Zie voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
 1. Meeverhuizende kinderen moeten in het bezit zijn van een eigen paspoort.
 2. Nederlanders die korter dan 3 maanden op Sint Maarten verblijven, hebben geen verblijfsvergunning (visum) nodig. Nederlanders die langer dan drie maanden op Sint Maarten verblijven, hebben een verblijfsvergunning (visum) nodig.
 3. Als je partner hebt die niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit, gelden andere regels. Zie voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. 

Rijbewijs

 1. Controleer de geldigheidsduur van je rijbewijs. Het kan soms (als het bijvoorbeeld bijna is verlopen) handig zijn om in Nederland een nieuw rijbewijs aan te vragen, want om vanuit het buitenland een rijbewijs aanvragen, krijg je te maken met veel administratieve rompslomp.
 2. Voor Sint Maarten heb je geen Internationaal Rijbewijs nodig. Een Internationaal Rijbewijs is een vertaling van je Nederlandse rijbewijs.

Belastingzaken

Verhuisbericht 

 1. Informeer de Belastingdienst schriftelijk dat je voor een bepaalde periode naar Sint Maarten verhuist.
 2. Idem gemeentelijke belastingen.
 3. Idem waterschapsbelasting.
 4. Idem motorrijtuigenbelasting.

Eigendomswoning

 1. Informeer bij de Belastingdienst over de voorwaarden van het aanhouden van de eigendomswoning in Nederland.

DigiD

 1. DigiD aanvragen.
 2. In het buitenland kun je geen DigiD aanvragen middels www.Digid.nl.
 3. Indien je een Nederlandse nationaliteit hebt, kun je in uitzonderingsgevallen wel een Digid-code aanvragen.
 4. Op Schiphol is een gemeentebalie aanwezig speciaal voor Nederlanders in het buitenland; hier kunnen zij in bijzondere gevallen een nieuw paspoort of een DigiD aanvragen. De gemeentebalie is te vinden in de vertrekhal op Schiphol.

Motorvoertuigen

 1. Wel dan niet meeverhuizen van je motorvoertuig naar Sint Maarten (is het mogelijk om jouw motorvoertuig in te voeren op Sint Maarten, zijn er onderdelen verkrijgbaar van jouw type motorvoertuig en is onderhoud mogelijk van jouw type motorvoertuig op het eiland).
 2. Stel jezelf de vraag of jouw uit Nederland ingevoerde motorvoertuig uiteindelijk op Sint Maarten weer verkoopbaar is. 
 3. Bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) de registratie stopzetten als je je motorvoertuig naar Sint Maarten verhuist.
 4. Wegenbelasting van het uitgevoerde/geschorste motorvoertuig stoppen.
 5. Uitvoeringverklaring ontvangen (wit en groene papieren).
 6. Tenaamstellingsbewijs ontvangen.
 7. Stel jezelf de vraag of het mogelijk is wel of niet een belastingvrij motorvoertuig te kopen.
 8. Schorsen van het kenteken gedurende de buitenlandplaatsing bij achterlaten motorvoertuig in Nederland. Ieder jaar moet deze schorsing verlengd worden. 

Bankzaken

 1. Bankrekening in Nederland aanhouden als je doorlopende betalingsverplichtingen in Nederland hebt.
 2. Bankrekening in Nederland aanhouden als je op Sint Maarten wilt pinnen ten laste van je rekening courant in Nederland.
 3. Gebruik bankpas buiten Europa instellen.
 4. Als je bankpassen niet meer zo lang geldig zijn, is het verstandig om alvast nieuwe bankpassen aan te vragen. 
 5. Bankrekening openen op Sint Maarten. Dat kan een bankrekening zijn in Amerikaanse dollars of in Antilliaanse guldens. Voor het openen van een bankrekening op Sint Maarten moet je fysiek op het eiland aanwezig zijn. Je moet namelijk verschillende formulieren invullen en 1 of 2 referentiebrieven overleggen van je Nederlandse bank(en).

Sociale voorzieningen

Ontslag en uitkering voor meereizende gezinsleden

 1. Voor een eventuele partner: neem contact met werkgever (indien ontslag).
 2. Voor een eventuele partner: neem contact op met het UWV (indien uitkering).

Kinderbijslag

 1. Schriftelijke melding aan de Sociale Verzekeringsbank over je vertrek.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

 1. Controle op de opbouw van de AOW uitkering (voor de tijd van je verblijf in het buitenland).
 2. Vrijwillig bijverzekeren AOW?
 3. Hebben meeverhuizende partner en de kinderen AOW opbouw?

Medische zaken

Huisarts

 1. Vraag het Internationaal bewijs van inenting aan.
 2. Check bij de toekomstige school van de kinderen of een medische keuring en/of vaccinatierapport verplicht is.
 3. Vraag medicijnpaspoort aan.
 4. Vraag het medisch dossier op.
 5. Uitschrijven huisarts.

Tandarts

 1. Vraag het medisch dossier op.
 2. Saneren gebit, saneringskaart.
 3. Uitschrijven tandarts.

Verzekerd

 1. Afhankelijk van je situatie blijf je verzekerd in Nederland, dan wel ben je (al dan niet verplicht) verzekerd op Sint Maarten.

Verzekeringen

Eigendomsbewijs

 1. Opstalverzekering bij aanhouden eigen woning.
 2. Inboedelverzekering bij verhuur eigen woning.
 3. Inboedelopslag.

Motorvoertuigen

 1. Controle dekking buitenland.
 2. Indien je de auto of motor meeneemt naar Sint Maarten, sluit dan een afzonderlijke transportverzekering voor het voertuig tijdens de verscheping.
 3. Verklaring schadevrije jaren aanvragen bij de verzekeringsmaatschappij (noodzakelijk voor het verkrijgen van korting-tredes bij de aanvraag van de nieuwe verzekering op Sint Maarten). Deze Bonus Malus verklaring geeft een korting van maximaal 50%. Het verdient voorkeur deze verklaring te laten opstellen in het Engels.

Overige verzekeringen

 1. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
 2. Doorlopende reis- en annuleringsverzekering. Let op: veel doorlopende reisverzekeringen bieden geen dekking meer wanneer je langer dan 180 dagen in het buitenland verblijft. Lees de polisvoorwaarden.
 3. Controle dekking bagageverzekering.
 4. Verzekering vervoer stoffelijk overschot.

Postverzorging

Adreswijzigingen doorgeven

 1. Controle of de adresgegevens van de nieuwe bestemming juist zijn.

Postpakketten

 1. Wat zijn de voorwaarden voor het versturen van postpakketten?
 2. Wat mag wel en niet worden verstuurd per post?
 3. Indien je goederen vanuit Nederland wil (laten) verzenden naar een land buiten de Europese Unie, kun je bij het postagentschap de douaneverklaring CN22 afhalen, of downloaden via internet.

Onderwijs

Scholen kinderen

 1. Aanmelden kinderen bij de school van je keuze op Sint Maarten.
 2. Aanmelden kinderen voor aanvullend onderwijs Nederland.
 3. Aanmelden voor eventueel vervolgonderwijs als de kinderen niet meeverhuizen.
 4. Op laten stellen van schoolverklaring, bij voorkeur in de Engelse taal.

Lidmaatschappen

 1. Opzeggen lidmaatschap van bibliotheek.
 2. Opzeggen lidmaatschap van verenigingen (sportvereniging, et cetera)

Abonnementen

 1. Opzeggen abonnement van kranten of regel doorzendservice.
 2. Opzeggen abonnement van tijdschriften of regel doorzendservice.
 3. Opzeggen onderhoudsabonnementen (glazenwasser, schoorsteenveger, et cetera).

Zeecontainer en handbagage

In principe is vrijwel alles op Sint Maarten verkrijgbaar, laat onverlet dat handig kan zijn om sommige artikelen uit Nederland mee te nemen. Als er ruimte over is in de zeecontainer of handbagage zou het jammer zijn om deze ruimte niet te benutten; denk aan gereedschapskoffers, boeken, sportkleding, sportartikelen, zonnebrandmiddelen, et cetera. Informeer wel altijd vooral bij de vervoerder of de artikelen vervoerd mogen worden die je graag wil vervoeren. Doordat Sint Maarten een eiland is, moet alles ingevlogen of ingescheept worden. Uiteraard heeft dat een prijsopdrijvend effect. Maar niet alles is duurder op The Friendly Island, sommige producten zijn goedkoper dan in Nederland.