header image
 

Vertrekken uit Nederland

Als je uit Nederland vertrekt om op Sint Maarten te gaan verblijven, komt daar veel bij kijken. Er moeten zaken in Nederland én op Sint Maarten geregeld worden. Laten we beginnen met de organisatie in Nederland. Het is dan handig om een checklist af te werken om zo niets over het hoofd te zien. Uiteraard is de checklist afhankelijk van het verblijfsdoel op Sint Maarten (studie, stage, werk, emigratie, et cetera).

Woning, verhuisboedel en verhuizing

Woning

 1. Huurwoning: huurovereenkomst opzeggen.
 2. Eigendomswoning: verkopen.
 3. Eigendomswoning: aanhouden.
 4. Eigendomswoning: aanhouden en verhuren.
 5. Inschrijven als woningzoekende bij makelaar of woningscorporaties (voor terugkomst Nederland is inschrijftijd vaak bepalend voor toewijzing).
 6. Opzeggen van contracten en/of abonnementen voor gas, water, elektra, telefoon en kabel.

Verhuisboedel en verhuizing

 1. Afspraak maken met verhuisbedrijf voor het opnemen omvang inboedel (m3), verhuisvoorwaarden, verzekeringen (transportverzekering) en over de spullen die zelf worden ingepakt.
 2. Opslag verhuisboedel regelen met verhuisbedrijf.
 3. Transport motorvoertuigdocumenten aanvragen bij verhuisbedrijf.

Huisdieren

 1. Controleer of de meeverhuizende huisdieren zijn toegestaan op Sint Maarten.
 2. Informeer naar de vervoersvoorwaarden bij de luchtvaartmaatschappij.

Planten 

 1. De invoer van planten en zaden is gereglementeerd. Voor meer informatie bekijk de website van Cites.
 2. Door de lange reistijd is niet verstandig om planten middels een zeecontainer naar Sint Maarten te vervoeren.

Administratieve zaken

Gemeente 

 1. Uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). Als je langer dan 8 maanden buiten Nederland verblijft, ben je verplicht om je uit te schrijven uit de BRP. Je kunt jezelf nog uitschrijven tot 5 dagen voor vertrek.
 2. Opvragen geboorteakte. De geboorteacte is nodig om een verblijfsvergunning (Residency Permit) voor Sint Maarten te verkrijgen en om jezelf in te schrijven bij het bevolkingsregister van Sint Maarten (Census Office).

Reisdocumenten

 1. Controleer de geldigheidsduur van je paspoort.
 2. Meeverhuizende kinderen moeten in het bezit zijn van een eigen paspoort.
 3. Nederlanders die korter dan 3 maanden op Sint Maarten verblijven, hebben geen verblijfsvergunning (visum) nodig. Nederlanders die langer dan drie maanden op Sint Maarten verblijven, hebben een verblijfsvergunning (visum) nodig.

Rijbewijs

 1. Controleer de geldigheidsduur van je rijbewijs.
 2. Voor Sint Maarten heb je geen Internationaal Rijbewijs nodig. Een Internationaal Rijbewijs is een vertaling van je Nederlandse rijbewijs.

Belastingzaken

Verhuisbericht 

 1. Informeer de Belastingdienst schriftelijk dat je voor een bepaalde periode naar Sint Maarten verhuist.
 2. Idem gemeentelijke belastingen.
 3. Idem waterschapsbelasting.
 4. Idem motorrijtuigenbelasting.

Eigendomswoning

 1. Informeer bij de Belastingdienst over de voorwaarden van het aanhouden van de eigendomswoning in Nederland.

DigiD

 1. DigiD aanvragen.
 2. In het buitenland kun je geen DigiD aanvragen middels www.Digid.nl.

Motorvoertuigen

 1. Wel dan niet meeverhuizen van je motorvoertuig naar Sint Maarten.
 2. Bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) de registratie stopzetten als je je motorvoertuig naar Sint Maarten verhuist.
 3. Wegenbelasting van het uitgevoerde/geschorste motorvoertuig stoppen.
 4. Uitvoeringverklaring ontvangen (wit en groene papieren).
 5. Tenaamstellingsbewijs ontvangen.
 6. Schorsen van het kenteken gedurende de buitenlandplaatsing bij achterlaten motorvoertuig in Nederland. Ieder jaar moet deze schorsing verlengd worden.

Bankzaken

 1. Bankrekening in Nederland aanhouden als je doorlopende betalingsverplichtingen in Nederland hebt.
 2. Bankrekening in Nederland aanhouden als je op Sint Maarten wilt pinnen ten laste van je rekening courant in Nederland.
 3. Gebruik bankpas buiten Europa instellen.
 4. Bankrekening openen op Sint Maarten. Dat kan een bankrekening zijn in Amerikaanse dollars of in Antilliaanse guldens. Voor het openen van een bankrekening op Sint Maarten moet je fysiek op het eiland aanwezig zijn. Je moet namelijk verschillende formulieren invullen en 1 of 2 referentiebrieven overleggen van je Nederlandse bank(en).

Sociale voorzieningen

Ontslag en uitkering voor meereizende gezinsleden

 1. Voor een eventuele partner: neem contact met werkgever (indien ontslag).
 2. Voor een eventuele partner: neem contact op met het UWV (indien uitkering).

Kinderbijslag

 1. Schriftelijke melding aan de Sociale Verzekeringsbank over je vertrek.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

 1. Controle op de opbouw van de AOW uitkering (voor de tijd van je verblijf in het buitenland).
 2. Vrijwillig bijverzekeren AOW?
 3. Hebben meeverhuizende partner en de kinderen AOW opbouw?

Medische zaken

Huisarts

 1. Vraag het Internationaal bewijs van inenting aan.
 2. Check bij de toekomstige school van de kinderen of een medische keuring en/of vaccinatierapport verplicht is.
 3. Vraag medicijnpaspoort aan.
 4. Vraag het medisch dossier op.
 5. Uitschrijven huisarts.

Tandarts

 1. Vraag het medisch dossier op.
 2. Uitschrijven tandarts.

Verzekerd

 1. Afhankelijk van je situatie blijf je verzekerd in Nederland, dan wel ben je (al dan niet verplicht) verzekerd op Sint Maarten.

Verzekeringen

Eigendomsbewijs

 1. Opstalverzekering bij aanhouden eigen woning.
 2. Inboedelverzekering bij verhuur eigen woning.
 3. Inboedelopslag.

Motorvoertuigen

 1. Controle dekking buitenland.
 2. Indien je de auto of motor meeneemt naar Sint Maarten, sluit dan een afzonderlijke transportverzekering voor het voertuig tijdens de verscheping.
 3. Verklaring schadevrije jaren aanvragen bij de verzekeringsmaatschappij (noodzakelijk voor het verkrijgen van korting-tredes bij de aanvraag van de nieuwe verzekering op Sint Maarten). Deze Bonus Malus verklaring geeft een korting van maximaal 50%. Het verdient voorkeur deze verklaring te laten opstellen in het Engels.

Overige verzekeringen

 1. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
 2. Doorlopende reis- en annuleringsverzekering. Let op: veel doorlopende reisverzekeringen bieden geen dekking meer wanneer je langer dan 180 dagen in het buitenland verblijft. Lees de polisvoorwaarden.
 3. Controle dekking bagageverzekering.
 4. Verzekering vervoer stoffelijk overschot.

Postverzorging

Adreswijzigingen doorgeven

 1. Controle of de adresgegevens van de nieuwe bestemming juist zijn.

Postpakketten

 1. Wat zijn de voorwaarden voor het versturen van postpakketten?
 2. Wat mag wel en niet worden verstuurd per post?
 3. Indien je goederen vanuit Nederland wil (laten) verzenden naar een land buiten de Europese Unie, kun je bij het postagentschap de douaneverklaring CN22 afhalen, of downloaden via internet.

Onderwijs

Scholen kinderen

 1. Aanmelden kinderen bij de school van je keuze op Sint Maarten.
 2. Aanmelden kinderen voor aanvullend onderwijs Nederland.
 3. Aanmelden voor eventueel vervolgonderwijs als de kinderen niet meeverhuizen.
 4. Op laten stellen van schoolverklaring, bij voorkeur in de Engelse taal.

Lidmaatschappen

 1. Opzeggen lidmaatschap van bibliotheek.
 2. Opzeggen lidmaatschap van verenigingen (sportvereniging, et cetera)

Abonnementen

 1. Opzeggen abonnement van kranten of regel doorzendservice.
 2. Opzeggen abonnement van tijdschriften of regel doorzendservice.
 3. Opzeggen onderhoudsabonnementen (glazenwasser, schoorsteenveger, et cetera).