header image
 

Huisartsen Sint Maarten

Uiteraard kun je voor medische zorg op Sint Maarten terecht bij verschillende huisartspraktijken. Evenals in Nederland vormen de huisartsen op The Friendly Island de eerste lijn. Via de eerste lijn kan naar de tweede lijn verwezen worden. Onder de tweede lijn worden ziekenhuizen en specialisten bedoeld. Op The Twin Island werken huisartsen die een Nederlandse huisartsopleiding hebben gevolgd, maar ook heel veel huisartsen die niet hun opleiding tot huisarts in Nederland hebben gevolgd. Mensen kunnen om verschillende redenen een beroep doen op een huisarts.

In Nederland bestaat het systeem van de huisartsenpost (HAP). Hierdoor is het na kantooruren ook mogelijk om een beroep te doen op de huisartsgeneeskunde. Op Sint Maarten is dit aan de orde. Als je ’s avonds, ’s nachts of in het weekend spoedeisende hulp nodig hebt, moet je jezelf wenden tot de eerste hulp afdeling (spoedeisende hulp afdeling) van het ziekenhuis. Zowel de Nederlandse als Franse kant van Sint Maarten hebben een ziekenhuis. Tussen beide ziekenhuizen bestaat er overigens een goede samenwerking. Zo houden verschillende specialisten die in het Franse ziekenhuis werken spreekuur in het Nederlandse ziekenhuis. Dat zijn specialismen die niet in het Nederlandse ziekenhuis beschikbaar zijn. Het gaat over een cardioloog, dermatoloog en oogarts. 

Het ziekenhuis aan de Nederlandse kant bevindt zich in Cay Hill en luistert naar de naam Sint Maarten Medical Center (SMMC). In het SMMC zijn de volgende basisspecialismen vertegenwoordigd: psychiatrie, KNO, anesthesiologie, radiologie, verloskunde, gynaecologie, kindergeneeskunde, chirurgie en interne geneeskunde. Bovendien heeft het SMMC een nierdialyse-afdeling. Verder vliegt er een ambulancevliegtuig naar Curaçao, Aruba, Bonaire, Columbia en Guadeloupe. Op deze eilanden én in deze landen is meer gespecialiseerde hulp beschikbaar. 

Het algemen alarmnummer op Sint Maarten: 911. Het alarmnummer van de ambulance op Sint Maarten: 912. Medicijnen kunt je ophalen in de verschillende apotheken die op het eiland aanwezig zijn. Veel medicijnen worden vanuit Nederland geïmporteerd.