header image
 

Inschrijven bevolkingsregister

Als je naar Sint Maarten vertrekt voor een duur van meer dan 3 maanden moet je jezelf laten inschrijven in het bevolkingsregister van het Caribische eiland. De naam ‘bevolkingsregister’ is echter een oude term. In Nederland spreekt men sinds 2016 van Basisregistratie Personen (BRP). Op Sint Maarten spreekt men van Census Office. Census Office valt onder de Dienst Burgerzaken van Sint Maarten (The Civil Registry Department).

Om je in Census Office van Sint Maarten te laten opnemen, moet je de volgende formulieren meenemen:

  1. De geldige beschikking van de Immigratiedienst van Sint Maarten, de verblijfsvergunning (Residency Permit), of de verklaring van rechtswege, waaruit blijkt dat je bent toegelaten op Sint Maarten.
  2. Paspoort.
  3. Bewijs dat je uit Nederland bent uitgeschreven (uittreksel).
  4. Recent uitgegeven geboorteakte (ook van de kinderen: indien van toepassing).
  5. Recent uitgegeven huwelijksakte (indien van toepassing).
  6. Recent bewijs van scheiding (indien van toepassing).
  7. Recent adoptiebewijs (indien van toepassing).
  8. Bewijs van voogdijschap (indien van toepassing).
  9. Huurcontract.
  10. 1 pasfoto (voor jouw Sint Maartens identiteitsbewijs (ID)).

De documenten moeten origineel zijn, het bureau maakt kopieën. De documenten mogen niet gelamineerd zijn. De documenten moeten ondertekend zijn. De originele uittreksels moeten recent zijn, dat wil zeggen niet ouder dan 3 jaar. Alle personen van uw huishouden, inclusief minderjarigen, moeten zich in persoon presenteren. De totale handeling om je in Census Office van Sint Maarten te laten opnemen, duurt ongeveer 2 weken. Na deze periode kun je je weer wenden tot het bureau en kun je een uittreksel van jouw inschrijving uit Census Office opvragen. Je kunt nu alle gegevens controleren. Als alle gegevens kloppen, verkrijg je de Sint Maartens identiteitsbewijs (ID).

Census Office

Gemeentelijke Basisadministratie GBA/Bureau Burgerlijke stand en Bevolkingsregister/Civil Registry Department). Voor inschrijvingen, paspoorten, et cetera. Soualiga Road 6, Pondfill, Philipsburg, T: 1721-542-2457.

Maandag: 08.00-12.00 uur Walk in, 13.30-15.00 uur Afspraken.
Dinsdag: 08.00-12.00 uur Walk in, 13.30-15.00 uur Afspraken.
Woensdag: 08.00-12.00 uur Walk in, 13.30-15.00 uur Afspraken.
Donderdag: 08.00-12.00 uur Walk in, 13.30-15.00 uur Afspraken.
Vrijdag: 08.00-12.00 uur Walk in, 13.30-15.00 uur Afspraken.

Dependance van Census

Public Sevice Center (PSC) te Simpson Bay (bij de Vismarkt, nabij de Coast Guard) aan de Airport Road. Door de week geopend van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30. Customer Care and Customer Information, T: 1721-545-3380.