header image
 

Medisch specialisten Sint Maarten

Op Sint Maarten bevinden zich twee ziekenhuizen: één aan de Nederlandse kant en één aan de Franse kant van het eiland. Het ziekenhuis aan de Nederlandse kant van het eiland luistert naar de naam Sint Maarten Medical Center (SMMC) en bevindt zich in Cay Hill. In het SMMC zijn de volgende specialismen aanwezig: interne geneeskunde, chirurgie, kindergeneeskunde, gynaecologie & verloskunde, radiologie, anesthesiologie, KNO en psychiatrie. 

Oogartsen/Opthalmologists

Rue General de Gaulle, Marigot:

dr Roger Allewaert (T: 590-590-870-062)
dr Jean Paul Cals (T: 590-590-872-555)

SMMC:

dr Jean Paul Cals (T: 1721-543-1111)

dr Archebouche (T: 1721-543-1111)

Opticiens

Chic Optic, Front Street 7, Philipsburg (T: 1721-542-4398)

Optic 2000, Old Street 113, Philipsburg (T: 1721-542-2034)

Optique Caribe, Front Street, Philipsburg (T: 1721-542-3811)

St. Maarten Optical, W.J. Nisbeth Road 51, Philipsburg (T: 1721-542-2736)

Osteopathie

Zen Tharapies, Welfare Road 130, Simpson Bay (T: 1721-526-4021)

Psychologen

Bush Road Clinic, Bush Road 70

Judith Arndell, bij Turning Point, Pond Island (T: 1721-547-9947)

Julienne Augusty, bij Turning Point, Pond Island (T: 1721-546-2437)

Carmencita Chemont, Bush Road 70 (T: 1721-542-2802)

Sandra van Luijken, Bush Road 70 (T: 1721-520-2802)

Internisten

Internisten zijn de specialisten van de interne geneeskunde (Nederland) respectievelijk inwendige geneeskunde (België). Hun specialiteit is het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van inwendige organen van een volwassen patiënt. De interne geneeskunde kent de volgende deelgebieden: acute interne geneeskunde, allergologie, bloedtransfusiegeneeskunde, cardiologie, endocrinologie, hematologie, infectieziekten, intensive care, klinische farmacologie, klinische immunologie, klinische geriatrie, gastro-enterologie (maag-darm-leverziekten), nefrologie, medische oncologie, pulmonologie, reumatologie en vasculaire geneeskunde. 

Chirurgen

Chirurgen zijn de specialisten van de chirurgie (heelkunde). Hun specialiteit is het behandelen van verwondingen, tumoren en infecties. De chirurgie kent onder andere de volgende deelgebieden: vaatchirurgie, gi-(gastro-intestinaal)chirurgie, oncologische chirurgie en kinderchirurgie. Daarnaast bestaan er chirurgisch gerelateerde specialismen als: kaakchirurgie, urologie, gynaecologie, keel-, neus- en oorheelkunde, oogheelkunde, cardiothoracale chirurgie, neurochirurgie, plastische chirurgie, hartchirurgie en orthopedie. 

Kinderartsen

Kinderartsen zijn de specialisten van de kindergeneeskunde (pediatrie). Hun specialiteit omhelst de medische zorg van zuigelingen, kinderen en adolescenten.

Gynaecologen

Gynaecologen zijn de specialisten van de gynaecologie. Hun specialiteit omhelst de medische van organen en ziekten die specifiek voor vrouwen zijn. De gynaecologie ken de volgende deelgebieden: verloskunde (obstetrie) & prenatale diagnostiek, voortplantingsgeneeskunde & endocrinologie, algemene & minimaal invasieve gynaecologie (inclusief laparoscopische en hysteroscopische ingrepen), gynaecologische oncologie en urogynaecologie: bekkenbodemproblematiek, verzakking tot incontinentie.