header image
 

Omwisselen rijbewijs

Sommige Nederlanders moeten het Nederlandse rijbewijs omwisselen voor het Sint Maartense rijbewijs. Bijvoorbeeld als je naar het eiland gaat emigreren of er voor lange tijd gaat vertoeven. Het Nederlandse rijbewijs heeft een geldigheidsduur van 10 jaar na afgiftedatum. Het Sint Maartense rijbewijs daarentegen heeft een geldigheidsduur van 5 jaar na afgiftedatum. Dat betekent dat een Nederlands rijbewijs dat langer dan 5 jaar geleden in Nederland is afgegeven, niet meer op The Friendly Island geldig is. Voor personen die 65 jaar of ouder zijn, gelden andere regels.

Als je je Nederlandse rijbewijs wil gaan omwisselen voor een Sint Maartense rijbewijs meld je jezelf bij de Census Office en overleg je de volgende formulieren: 

  1. Nederlands paspoort of Nederlandse ID-kaart.
  2. Sint Maarten ID-kaart.
  3. Verblijfsvergunning / toelatingsverklaring.
  4. Medische verklaring (niet ouder dan twee maanden).
  5. Nederlands rijbewijs.
  6. 1 federale zegel. Deze zegel is te koop bij de Receivers Office (Belastingontvanger).

Als je weer terug gaat naar Nederland moet je je Sint Maartense rijbewijs weer omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. 

In tegenstelling tot een nationaal paspoort of Nederlandse ID-kaart is een rijbewijs niet gebonden aan een nationaliteit. Buitenlanders die in Nederland wonen, kunnen examen doen en langs deze weg in het bezit komen van een rijbewijs. Sinds 2011 is in Nederland het zogenaamde 2toDrive-systeem ingevoerd. Hierdoor is het mogelijk dat jongeren vanaf 16 jaar hun theorie-examen mogen doen voor rijbewijs B, vanaf 16,5 jaar mogen zij praktijkles gaan volgen en vanaf 17 jaar mogen ze het praktijkexamen afleggen. Als ze voor het praktijkexamen slagen, mogen ze vanaf hun 17de levensjaar al autorijden.