header image
 

Omwisselen rijbewijs

Sommige Nederlanders moeten het Nederlandse rijbewijs omwisselen voor het Sint Maartense rijbewijs. Bijvoorbeeld als je naar het eiland gaat emigreren of er voor lange tijd gaat vertoeven.

Het Nederlandse rijbewijs heeft een geldigheid van 10 jaar na afgiftedatum. Het Sint Maartense rijbewijs daarentegen heeft een geldigheid van 5 jaar na afgiftedatum. Dat betekent dat een Nederlands rijbewijs dat langer dan 5 jaar geleden in Nederland is afgegeven, niet meer op The Friendly Island geldig is. Voor personen die 65 jaar of ouder zijn, gelden andere regels.

Als je je Nederlandse rijbewijs wilt gaan omwisselen voor een Sint Maartense rijbewijs meld je jezelf bij de Census Office en overleg je de volgende formulieren:

  1. Nederlands paspoort of Nederlandse ID-kaart.
  2. Sint Maarten ID-kaart.
  3. Verblijfsvergunning / toelatingsverklaring.
  4. Medische verklaring (niet ouder dan twee maanden).
  5. Nederlands rijbewijs.
  6. 1 federale zegel. Deze zegel is te koop bij de Receivers Office (Belastingontvanger).

Als je weer terug gaat naar Nederland moet je je Sint Maartense rijbewijs weer omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.