header image
 

Onderwijs

Als je voornemens bent om met een gezin, met leerplichtige kinderen, naar Sint Maarten te verhuizen, moeten de kids uiteraard onderwijs kunnen genieten op The Friendly Island. Als je hele jonge kinderen hebt, zou bovendien kinderopvang erg gewenst zijn. Gelukkig is dat allemaal mogelijk op het eiland. Sint Maarten is namelijk in het bezit van kinderopvang, primair onderwijs, secundair onderwijs, MBO-niveau opleidingen, HBO-niveau opleidingen en universitair onderwijs.

Leerplicht

Volgens de Leerplichtlandsverordening bestaat er op Sint Maarten een leerplicht voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Hierop wordt toegezien door de Inspectie Onderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport). Alle scholen, dus ook de privé-scholen, moeten voldoen aan de Wet op het Onderwijs en aan de leerplicht. Momenteel vallen alle scholen, met uitzondering van de privé-scholen, onder de Inspectie Onderwijs. De geschiedenis van de Nederlandse leerplicht is interessant. In 1900 werd de eerste leerplichtwet aangenomen. Op 1 januari 1901 trad deze wet in werking. Door deze wet werden kinderen met een leeftijd van 6 tot 12 jaar verplicht tot het volgen van onderwijs. Er werden wel voor sommige kinderen uitzonderingen gemaakt. Tijdens oogsttijd mochten de kinderen van boeren thuis blijven. Wie ook thuis mochten blijven, waren dochters die voor het gezin moesten zorgen. De leerplicht werd in 1928 verlengd van 6 naar 7 jaar. In 1942 werd de leerplicht verlengd naar 8 jaar. 

Indeling

De onderwijsinstellingen op Sint Maarten zijn op drie manieren in te delen: op basis van financiering, op basis van levensbeschouwing en op basis van instructietaal. Als je kijkt naar financiering zijn er op het Bovenwindse Eiland (door de overheid) gesubsidieerde scholen en privé-scholen. Als je kijkt naar levensbeschouwing kun je op Sint Maarten openbaar onderwijs, Katholiek onderwijs, Methodisten onderwijs, Protestant Christelijk onderwijs of Zevende Dags Adventisten onderwijs volgen. Als je kijkt naar instructietaal kun je op Sint Maarten onderwijs volgen waarbij Engels of Nederlands de instructietaal is.

Levensbeschouwing

Alle scholen op Sint Maarten worden aangestuurd door een schoolbestuur (Board). Binnen de Wet op het Onderwijs zijn de Sint Maartense scholen gerechtigd om hun eigen levensbeschouwelijke signatuur aan de school te geven. Waar geen specifiek godsdienstonderwijs wordt gegeven, zijn de openbare scholen. Op deze scholen wordt overigens wel aan diverse levensbeschouwelijke stromingen aandacht besteed.

Financiering

Als ouders hun kind laten deelnemen aan gesubsidieerd primair onderwijs, moeten zij jaarlijks een bijdrage van ongeveer 300 NAFL betalen. Bovendien wordt lesmateriaal beschikbaar gesteld. Als ouders hun kind laten deelnemen aan gesubsidieerd secundair onderwijs, moeten zij jaarlijks een bijdrage van ongeveer 850 NAFL betalen. Als meerdere kinderen van één gezin op school onderwijs genieten; is de bijdrage lager. Rond de 2.900 NAFL per jaar wordt in rekening gebracht als je wil deelnemen aan het IB-programma (International Baccalaureate). De jaarlijkse kosten van de privéscholen op Sint Maarten worden door hen zelf bepaald. 

Instructietaal

Op het leeuwendeel van de door de overheid gesubsidieerde scholen is het Engels de instructietaal. Toch zijn er ook verschillende scholen waar het Nederlands de instructietaal is. De schoolbesturen van de SPCOBE en de SKOL bieden Nederlandstalig onderwijs aan. SPCOBE heeft een Protestantse signatuur, en SKOS een Katholieke. Van de 6 Katholieke scholen primair onderwijs hebben 4 scholen het Nederlands als instructietaal en 2 scholen het Engels. Op het voortgezet onderwijs wordt voornamelijk het Engels als instructietaal gehanteerd, met uitzondering van het Milton Peters College (hierna: MPC): HAVO, VWO en VSBO-TKL. Het MPC evenals het Sundial vallen onder het bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Bovenwindse Eilanden (hierna: SVOBE). Op alle privéscholen wordt Engels als instructietaal gebruikt.

Op onderstaande scholen, binnen het primair onderwijs, is Nederlands de instructietaal:

Hillside Christian School-Helmich Snijders Campus (SPCOBE), Zuster Regina, Zuster Magda, Zuster Borgia en Zuster Marie Laurence (SKOS). 

Op onderstaande scholen, binnen het secundair onderwijs, is Nederlands de instructietaal: 

Milton Peters College (afdeling HAVO & VWO & VSBO-TKL) (SVOBE).

Inschrijving 

Eenieder die zich wil inschrijven op een door de overheid gesubsidieerde school moet onderstaande documenten kunnen overleggen:

Inentingskaart, rapport van de vorige school of plaatsingsbewijs op het voortgezet onderwijs, pasfoto’s en een kopie paspoort van leerling/ouders. 

Schoolbesturen

Iedere school op Sint Maarten wordt bestuurd door een schoolbestuur (Board) en zijn gerechtigd binnen de Wet op het Onderwijs, hun eigen levensbeschouwelijke signatuur aan de school te geven. Op de openbare scholen wordt geen specifiek godsdienstonderwijs gedoceerd. Wel wordt aan diverse levensbeschouwelijke stromingen aandacht besteed. Onderstaande schoolbesturen zijn op het tropische eiland actief:

SVOBE: Stichting Voortgezet Onderwijs Bovenwindse Eilanden (MPC en Sundial).
SKOS: Stichting Katholiek Onderwijs Sint Maarten.
MAC: Methodist Agogic Center.
CBAF: Charlotte Brookson Academy Foundation.
SPCOBE: Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Bovenwindse Eilanden.
SDA: Sint Maarten Seven Day Adventist.
ACE: All Children’s Education.
OPO: Openbaar Onderwijs/Public Schools.
FAVE: Foundation for Academic and Vocational Education (SMAAC, SMA en PSVE).
LU: Learning Unlimited Preparatory School.
CIA: Caribbean International Academy (Ontario Secondary School Program).

Examenprogramma’s

Op Sint Maarten worden onderstaande examenprogramma’s aangeboden:

VSBO: Voorbereidend Secundair Beroeps Onderwijs.
TKL: Theoretisch Kadergerichte Leerweg.
VSBO TKL: Voorbereidend Secundair Beroeps Onderwijs Theoretisch Kadergerichte Leerweg (vergelijkbaar met VMBO T (voorheen MAVO) in Nederland).
HAVO: Hoger Algemeen Vormend Onderwijs.
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs.
PKL: Praktisch Kadergerichte Leerweg/praktisch VMBO.
PSVE: Preparatory Secondary Vocational Education.
FBE: Foundation Based Education schools (primair onderwijs).
IB: International Baccalaureate.
Csec: Caribbean Secondary Examination.
CAPE: Caribbean Advanced Preparatory Examination.
CIA: Ontario Secondary School Program.
LU: Amerikaans High School Programma.

Schoolvakanties

Grote vakantie (6 weken): eind juni tot half augustus
Tussenvakantie (1 week): oktober
Kerstvakantie (2 weken): december/januari
Tussenvakantie (2 dagen): maart
Carnaval, Koningsdag en Dag van de Arbeid (1 week): april/mei

Onderwijs (inclusief bijzonder onderwijs)

Op Sint Maarten zijn veel soorten onderwijs beschikbaar. Om dit inzichtelijk te maken, volgt een indeling langs welke lijnen een school kan worden ingedeeld.

Subsidie

 1. Door de overheid gesubsidieerde scholen
 2. Privé scholen 

Onderwijs

 1. Kinderopvang (daycare/preschool: vergelijkbaar met crèches en kinderdagverblijven) voorafgaand aan groep 1.
 2. Primair onderwijs (elementair, funderend onderwijs; vergelijkbaar met de basisschool in Nederland) voor kinderen van 4-12 jaar (16 scholen, plus 1 school voor speciaal onderwijs).
 3. Secundair onderwijs (voortgezet onderwijs voor kinderen van 12-16/18 jaar), waaronder beroepsonderwijs.
 4. De Universiteit van Sint Maarten.

Levensbeschouwing

 1. Openbaar onderwijs (primair: 5 scholen, plus 1 school voor speciaal onderwijs) (secundair niveau lager dan VMBO-praktisch kader gerichte leerweg). (Openbaar onderwijs/Public Schools/Gesubsidieerd onderwijs, hierna: OPO).
 2. Katholiek onderwijs (primair: 6 scholen, waarvan 4 Nederlandstalig onderwijs en 2 Engelstalig onderwijs en secundair 1 school gelijkwaardig aan HAVO). (Schoolbestuur: Stichting Katholiek Onderwijs Sint Maarten, hierna: SKOS).
 3. Methodisten onderwijs (2 scholen primair onderwijs). (Schoolbestuur: Methodist Agogic Centre, hierna: MAC).
 4. Protestant Christelijk onderwijs (primair onderwijs 2 scholen, waarvan 1 school Nederlands heeft als instructietaal en 1 school Engels). (Schoolbestuur: Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Bovenwindse Eilanden, hierna: SPCOBE).
 5. Zevende Dags Adventisten onderwijs (primair onderwijs: 1 school). (Schoolbestuur: Sint Maarten Seven Day Adventist, hierna: SDA). 

Bijzonder onderwijs

Op Sint Maarten bestaat een school voor bijzonder onderwijs (special education). Dit is een openbare, Engelstalige school, waar kinderen met gedrags- en/of leermoeilijkheden opgevangen kunnen worden (Prins Willem-Alexander-school, hierna PWAS). Het betreft een relatief kleine school met een totaal aantal leerlingen van minder dan honderd. Voor toelating aan de PWAS dienen eerst getest te worden. PWAS accepteert leerlingen vanaf een leeftijd van 7 jaar.

Privéscholen

Op Sint Maarten zijn meerdere privéscholen (die niet onder de Onderwijsinspectie van Sint Maarten vallen, maar wel moeten voldoen aan de Leerplicht Wet). De volgende drie privéscholen zijn het meest bekend: