header image
 

Onderwijs

Als je voornemens bent om met een gezin, met leerplichtige kinderen, naar Sint Maarten te verhuizen, moeten de kids uiteraard onderwijs kunnen genieten op The Friendly Island. Als je hele jonge kinderen hebt, zou bovendien een kinderopvang erg gewenst zijn. Gelukkig is dat allemaal mogelijk op het eiland. Sint Maarten is namelijk in het bezit van kinderopvang, primair onderwijs, secundair onderwijs en universitair onderwijs.

De onderwijsinstellingen op Sint Maarten zijn op drie manieren in te delen: op basis van financiering, op basis van levensbeschouwing en op basis van instructietaal. Als je kijkt naar financiering zijn er op het eiland door de overheid gesubsidieerde scholen en privé-scholen. Als je kijkt naar levensbeschouwing kun je op Sint Maarten openbaar onderwijs, Katholiek onderwijs, Methodisten onderwijs, Protestant Christelijk onderwijs of Zevende Dags Adventisten onderwijs volgen. Als je kijkt naar instructietaal kun je op Sint Maarten onderwijs volgen waarbij Engels of Nederlands de instructietaal is.

Volgens de Leerplichtlandsverordening bestaat er op Sint Maarten een leerplicht voor kinderen van vier tot achttien jaar.