header image
 

Paspoort

Iedere wereldburger is in het bezit van een paspoort; een uiterst belangrijk document. Uiteraard moet een paspoort om de zoveel tijd vervangen of vernieuwd worden. 

Paspoort vernieuwen voor niet-ingezetenen van Sint Maarten (op het Kabinet van de Gouverneur)

Personen die beschikken over de Nederlandse nationaliteit, maar niet staan ingeschreven bij het Bureau Burgerlijke stand en Bevolkingsregister van Sint Maarten (Census Office), bijvoorbeeld wanneer je enkele maanden op Sint Maarten stage loopt en je je niet hoeven inschrijven, of wanneer je met vakantie bent, kunnen de aanvraag voor een nationaal paspoort indienen bij het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten. 

Een reisdocument dien je persoonlijk aan te vragen en op te halen. Bij de aanvraag heb je het volgende nodig:

Je huidige reisdocument (mag maximaal nog 6 maanden geldig zijn) en alle in jouw bezit zijnde reisdocumenten, of de aangifte van vermissing zoals opgemaakt door de politie.

Twee recente paspoortpasfoto’s (volgens de geldende acceptatiecriteria voor Nederlandse paspoorten. 

Een bewijs van niet-ingezetenschap van Sint Maarten (te verkrijgen bij Census Office).

Een volledig ingevuld paspoortaanvraagformulier.

De te betalen leges.

Voor de aanvraag van een nationaal paspoort kun je terecht tijdens het inloopspreekuur van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 11.00 uur. Voor meer informatie is de afdeling consulaire zaken bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur van 14.00 – 15.00 uur op het telefoonnummer (+1721)542-1199. Indien er sprake is van een noodsituatie, bijvoorbeeld wanneer een familielid die bij jou op vakantie is zijn pas kwijt raakt, kan men alleen terecht bij het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten voor een nooddocument of laisser-passer. Dit is de enige instantie die deze documenten kan verzorgen en verstrekken.

Paspoort vernieuwen voor ingezetenen van Sint Maarten (op Census Office)

Personen die beschikken over de Nederlandse nationaliteit en staan ingeschreven bij het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister van Sint Maarten (Census Office) dienen zich voor aanvang van een nationaal paspoort te wenden tot de Census Office (Soualiga Road 6, Pondfill, Philipsburg). Sint Maarten reikt het moderne Nederlandse paspoort uit dat 10 jaar geldig is (voor mensen vanaf 18 jaar). Zowel de aanvraag als het afhalen dienen in persoon te gebeuren. 

Procedures voor de afgifte van een paspoort:

Het vernieuwen van een paspoort:

Twee paspoortfoto’s

Je oude paspoort

NAFl 210 (ca USD 118) voor personen vanaf 18 jaar

NAFl 150 (ca USD 84) voor personen tussen 0 en 18 jaar

Aanvraag paspoort in geval van diefstal of verlies:

Proces-verbaal van de politie

Een andere vorm van identificatie

Twee paspoortfoto’s

In geval van diefstal of verlies wordt een hoger bedrag gevraagd dan bij de aanvraag in verband met vernieuwen

Al je nieuwe paspoort gereed is, dien je in eigen persoon het paspoort af te halen. Dit geldt ook voor minderjarigen van 1 tot en met 17 jaar: zij moeten worden vergezeld van beide ouders (of voogd) in het geval de ouders zijn gehuwd, of door de ouder aan wie het ouderlijk gezag is toegewezen in geval van scheiding. De verklaring omtrent het ouderlijk gezag dient te worden overlegd. Indien de verklaring van het ouderlijk gezag niet kan worden overlegd, dienen beide ouders aanwezig te zijn. De ouder(s) of voogd(en) dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. 

Je dient het bonnetje dat vermeldt dat je hebt betaald te laten zien. In geval van een vernieuwing van je paspoort dien je het oude paspoort mee te nemen. De procedure kan 4 weken in beslag nemen, echter, in drukke (vakantie-) maanden kan dit oplopen. Het paspoort voor een minderjarige is 5 jaar geldig, dat van een meerderjarige is 10 jaar geldig. 

Wil je een paspoort vernieuwen, maar bent geen ingezetene op Sint Maarten, bijvoorbeeld omdat je enkele maanden stage loopt, wend je dan tot het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten.