header image
 

Secundair onderwijs

Op Sint Maarten is secundair onderwijs te volgen. Op het eiland spreekt men van voortgezet onderwijs. Het is vergelijkbaar met het voortgezet onderwijs in Nederland. Het secundair onderwijs is bedoeld voor kinderen van 12 tot 16 (18) jaar. Onder het secundair onderwijs ressorteert ook het beroepsonderwijs. Leerlingen die op The Friendly Island secundair onderwijs volgen, kunnen een HAVO-diploma, VWO-diploma of een VSBO-diploma (niveau TKL) halen (vergelijk het VSBO met het Nederlandse VMBO-onderwijs). 

Op één school voor secundair onderwijs (St. Dominic High School), kunnen leerlingen naast het CXC examen ook het internationaal baccalaureaat behalen (IB), te vergelijken met het Nederlandse VWO-diploma. Het CXC is een Caribisch programma dat is afgeleid van de Britse A-levels, en in de loop der jaren is aangepast aan het Caribische model. Het IB programma daarentegen is een Zwitsers programma. De instructietaal op deze school is Engels.

Op een andere, eveneens Egelstalige school voor secundair onderwijs (St. Maarten Academy, academic section, hierna SMAAC), kunnen leerlingen het CXC diploma behalen, te vergelijken met het Nederlandse HAVO-diploma. Scholieren kunnen op deze school het Nederlands als eindexamenvak afleggen. De instructietaal is Engels. Het vak Nederlands wordt met het IGSSE Cambridge afgerond. De school is een ‘testing agent’ van Cambridge. 

HAVO staat voor Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Je kunt een HAVO-diploma halen in het Koninkrijk der Nederlanden (waaronder dus Sint Maarten) en in Suriname. Het is het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs in de genoemde landen. Het onderwijs stopt niet bij het HAVO-diploma; het is dus geen eindonderwijs. De HAVO-opleiding duurt 5 jaar en is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 17 jaar. De HAVO sluit aan op de basisschool. Met een HAVO-diploma op zak, heb je toegang tot het hoger beroepsonderwijs (HBO). Sinds 1998 kiest een HAVO-leerling voor aanvang van het 4de jaar een vakkenpakket aan de hand van een profiel. In totaal kan er gekozen worden uit vier profielen: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij. Sommige scholen bieden zelfs combinatieprofielen aan: Natuur, Techniek & Gezondheid en Economie, Cultuur & Maatschappij. Ongeveer 20% van de leerlingen van de basisschool gaat vervolgens naar de HAVO.

VWO staat voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Je kunt een VWO-diploma halen in het Koninkrijk der Nederlanden (waaronder dus Sint Maarten) en in Suriname. Het is het hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs in de genoemde landen. Het onderwijs stopt niet bij het VWO-diploma; het is dus geen eindonderwijs. De VWO-opleiding duurt 6 jaar en is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Het VWO sluit aan op de basisschool. Er bestaan 4 varianten van het VWO: atheneum, tweetalig onderwijs (tto), gymnasium, vwo-technasium en vwo-plus. Met het VWO-diploma op zak, heb je toegang tot hoger beroepsonderwijs (HBO) en het wetenschappelijk onderwijs (WO). Ongeveer 20% van de leerlingen van de basisschool gaat vervolgens naar het VWO.

Overzicht van scholen die secundair onderwijs/voorgezet onderwijs/secondary schools aanbieden (door de overheid gesubsidieerd onderwijs):

St. Dominic High School

St. Maarten Academy 

St. Maarten Academy PSVE-PKL, PBL

Milton Peters-PKL, PBL

Milton Peters College-TKL

Milton Peters College-HAVO, VWO

Sundial School-VSBO-PKL en PBL

Charlotte Brookson Academy of the Performance Arts-CXC examen

MAC Comprehensive Secondary School

Sint Maarten Vocational Training School (SMVTS)

Overzicht van scholen die secundair onderwijs/voorgezet onderwijs/secondary schools aanbieden (privé onderwijs/particulier onderwijs):

Learning Unlimited (hierna: L.U.) biedt een primair en secundair onderwijsprogramma aan (Learning – Preparatory School en SXM Junior High School). De instructietaal is Engels. L.U. is een Amerikaanse school. 

Caribbean International Academy (hierna: C.I.A.) biedt ook primair en secundair onderwijsprogramma’s aan. De instructietaal is Engels. C.I.A. biedt leerlingen de mogelijkheid om het vak Nederlands in de middaguren te volgen. C.I.A. is een Canadese school die valt onder de Inspection Board Ontario.