header image
 

Stichtingen en fondsen

Op Sint Maarten bevinden zich talloze stichtingen en fondsen. Hieronder vind je een alfabetische opsomming van stichtingen en fondsen die zich op The Friendly Island bevinden.

A

Alzheimer’s Foundation. De stichting stelt zich als taak om belangstellenden te informeren over alle vormen van dementie waaronder Alzheimer. De Alzheimer’s Foundation bevindt zich in de St. Martin’s Home.

Animals R. Friends Foundation (ARF). Je kunt jezelf aanmelden als vrijwilliger bij deze stichting; mits je ouder bent dan 15 jaar. Vrijwilligers houden zich bezig met het voeren van katten en honden, het uitlaten van honden, het optreden als gastspreker voor de Animals R. Friends Foundation, het samenstellen van lesmateriaal voor scholen, et cetera. 

Ark Foundation en de Man-to-Man Commissie. Deze stichting ontfermt zich over mensen die buiten de boot zijn gevallen, geen werk hebben of van een minimum inkomen moeten rondkomen. Die doen zij door hen gratis toegang te bieden tot het zogenaamde ‘Smal Business Learning Program’ aan te bieden. De Ark Foundation en de Man-to-Man Commissie is gevestigd in de Cannegieterstraat 14. Het centrum is geopend van maandag tot vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur. 

D

Dolphin Defenders SXM. In het kader van de bescherming van dolfijnen organiseert de Dolphin Defenders SXM regelmatig bijeenkomsten, films en andere activiteiten. 

Dutch Participation Fund. Bij dit fonds kunnen subsidies worden aangevraagd voor projecten die een bijdrage leveren aan het in standhouden van de zogenaamde ‘Intangible Culture’. Sinds 2012 maakt Nederland onderdeel uit van de betreffende UNESCO Convention. Het Dutch Participation Fund is bestemd voor personen, instellingen en organisaties die cultuur in stand willen houden.

F

Foster Parents (F.J.I.W.J. Foster Families Centre). Foster Parents is een stichting die zich bezighoudt met het verlenen van hulp en steun op het gebied van onderwijs en welzijn, zowel aan kinderen die in pleeggezinnen/tehuizen wonen, als aan hun biologische ouders of pleegouders.

Furry Friends Adoption. Furry Friends Adoption is een stichting die zich bezighoudt met de adoptie van hoofdzakelijk honden en katten. 

I

I Can Foundation. De I Can Foundation verleent hulp aan kinderen in een leeftijd van 0 tot 13 jaar die slachtoffer zijn van een of meerdere problemen. Deze problemen liggen in de sociale of seksuele hoek.

I Too Can Learn Foundation (ITCL). De I Too Can Learn Foundation verleent hulp aan leerlingen of studenten in een leeftijd van 5 tot 15 jaar waarbij er een dreiging is dat zij school zullen verlaten. 

L

Les Fruits de Mer. Aan de Franse kant van Sint Maarten te Grand Case bevindt zich de non-profit organisatie Les Fruits de Mer. Zij organiseren zowel aan de Nederlandse als aan de Franse kant verschillende activiteiten. Endemic Animal Festival is een van hun bekendste activiteiten, waarbij (natuur)wandelingen worden aangeboden onder begeleiding van gidsen. Deze gidsen beschikken over veel kennis en kunnen je alles vertellen over de (inheemse) vogels, planten, bloemen, insecten en reptielen van The Friendly Island. Eén van de spots waar in het voorjaar de wandelingen worden georganiseerd, is het Seaside Nature Park aan de Cay Bay Road, achter de fabriek van de GEBE. 

Les Quattres Pattes/Paws. Les Quattres Pattes/Paws houdt zich bezig met het verlenen van hulp aan viervoeters. Vrijwilligers kunnen zich bij hen aanmelden. 

O

Oranje Fonds. Bij het Oranje Fonds kan men personen, organisaties of instellingen aanmelden die in aanmerking kunnen komen voor de zogenaamde ‘De Appeltjes van Oranje’. Koningin Maxima is beschermvrouwe van het Oranje Fonds. Een andere bezigheid van het Oranje Fonds is het organiseren van SXM Doet. Deze organisatie wordt gedragen door heel veel vrijwilligers.

S

Safe Haven Foundation – Home for Battered Women. Deze stichting zet zich in voor vrouwen die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. 

Sickle Cell Disease Association of Sint Maarten. De Sickle Cell Disease Association of Sint Maarten geeft voorlichting en zorgt voor meer bewustwording over de sikkelcelziekte.

Sint Maarten Animal Welfare Foundation. De Sint Maarten Animal Welfare Foundation trekt zich het lot van allerlei dieren op het eiland aan. Er worden speciale programma’s samengesteld, men treedt aan op speciale markten en/of voorlichtingsbijeenkomsten en bij alle Shipwreck Shops op het eiland kan men producten van deze stichting kopen. De inkomsten komen ten goede aan het dierenwelzijn op het hele eiland. 

Sint Maarten Aids Foundation. De Sint Maarten Aids Foundation is een stichting die zich hoofdzakelijk bezighoudt met de voorlichting en preventie van HIV en AIDS. Bij hen kun je ook terecht voor HIV-testen. Deze testen zijn gratis en verlopen discreet. 

Sint Maarten Nature Foundation. De Sint Maarten Nature Foundation is de onder andere de organisator van het Junior Park Ranger programma. Dit is een programma voor tieners met een leeftijd tussen de 13 en 17 jaar die getraind worden in zwemmen, eerste hulp, maritieme biologie en leiderschap.

Sint Maarten Pride Foundation. De Sint Maarten Pride Foundation organiseert regelmatig clean up activiteiten. Hun belangrijkste focus licht op het schoonhouden van huis en haard. Derhalve hanteren zij de slogan: ‘Keep your Home and Surroundings clean. Clean up activiteiten worden ook georganiseerd door restaurants, hotels & resorts, duikscholen en strandpaviljoens. Vaak worden zij hierbij gesponsord door verschillende bedrijven. Deze clean up activiteiten worden doorgaans aangekondigd in kranten; het verslag van zo’n clean up verschijnt dan de volgende dag weer in de krant. 

Sint Maarten Red Cross. Het Rode Kruis van Sint Maarten verleent op verschillende manieren hulp. Dit varieert van hulp bij natuurrampen zoals orkanen, als het voorzien van maaltijden voor behoeftigen. 

W

White and Yellow Cross Foundation. Deze stichting houdt zich onder andere bezig met de voorlichting van de ziekte van Alzheimer. Zij resideren in het St. Martins Home. Het St. Martins Home heeft zestig bedden tot diens beschikking en ontfermt zich over zieken en ouderen. Als je stage wil lopen kun je vaak bij hen terecht. Leerlingen/studenten van verschillende niveaus (LBO, MBO en HBO) kunnen aan het werk bij de White and Yellow Cros Foundation.