header image
 

Universiteit van Sint Maarten

Scholieren die de middelbare school op Sint Maarten hebben doorlopen, kunnen op het Caribische eiland ook student worden. Daarnaast komen er ook veel studenten uit het buitenland naar Sint Maarten toe om er een studie te volgen. Sint Maarten is namelijk in het bezit van twee universiteiten: The University of St. Martin (USM) en de American University of Caribbean – School of Medicine. Er kan overigens een verwarring optreden. Op Curaçao is namelijk de St. Martin University gevestigd. In tegenstelling tot de USM is deze universiteit is niet geaccrediteerd door de overheid. Op Sint Maarten is het onderwijssysteem voor een groot deel afgeleid van het Nederlandse onderwijssysteem.

Het academisch jaar loopt op Sint Maarten van half augustus tot juni. Bovendien is het academisch jaar verdeeld in twee semesters. Als je wilt starten in augustus, moet je jezelf aanmelden vóór 8 juli. Du moment je wilt starten in januari, moet je jezelf aanmelden vóór 8 november. Probeer je op tijd aan te melden voor de USM. Als je jezelf namelijk te laat aanmeldt, moet je meer betalen. De volgende documenten moet je naar de USM sturen om er te mogen starten: de aanmeldformulieren voor de USM, een kopie van het diploma van je middelbare school, een uittreksel uit het bevolkingsregister, twee recente pasfoto’s en een bewijs van storting van het inschrijf- en collegegeld. Studenten die aan de USM studeren, hoeven niet op zoek te gaan naar kamers, de USM is namelijk in het bezit van een campus. Een campus die je gedurende je studie onderdak verleend.

Op Sint Maarten zijn drie talen van kracht: Nederlands, Engels en Papiamento. De Engelse taal wordt het meest op Sint Maarten gesproken. Het Nederlands is de officiële taal op het Nederlandse deel van Sint Maarten. Het Nederlands en het Engels zijn de officiële onderwijstalen op Sint Maarten, ofschoon het Engels niet wettelijk is vastgelegd. Men beschouwd in Nederland de diploma’s die op Sint Maarten zijn behaald als buitenlandse getuigschriften. Bij het informatiecentrum voor Diplomawaardering (IDW) kan iedereen de waarde van een getuigschrift laten bepalen.

Op Sint Maarten wordt een hoog collegegeld betaald. Op het eiland bedraagt het collegegeld namelijk tussen de 9.000 en 11.000 euro. Op het moment dat je bij een Nederlandse instelling bent ingeschreven, betaal je gewoon het Nederlandse collegegeld. Als je op Sint Maarten gaat studeren, kun je in veel gevallen studiefinanciering ontvangen. De USM beschikt over een campus waar je gedurende je studie kunt wonen. Op Sint Maarten loopt het academisch jaar van half augustus tot juni. Het academisch jaar is bovendien verdeeld in twee semesters. Iedereen die wil gaan starten in augustus, moet zich voor 8 juli aanmelden. Eenieder die wil gaan starten in januari, moet zich voor 8 november aanmelden.