header image
 

Kerken

Op Sint Maarten speelt het geloof onder de bevolking een hele belangrijke rol in het dagelijks leven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op het Caribische eiland door de tijd heen veel kerken en andere geloofshuizen zijn gebouwd. Op Sint Maarten zijn verschillende prachtige kerken te bewonderen zoals de Methodistenkerk en de St. Martin of Tours.

 

Methodistenkerk

De Methodistenkerk staat aan de Frontstreet 90, Philipsburg. Dit is dus aan de Nederlandse kant van Sint Maarten. De Methodistenkerk dateert oorspronkelijk uit 1851 en is gebouwd in opdracht van dominee W.T. Waymouth. Op de plaats waar de Methodistenkerk werd gebouwd, stond eerst een andere kerk. Deze Engelse kerk werd door de orkaan van 1919 totaal verwoest. In 1978 heeft men de originele Methodistenkerk volledig gesloopt. Het houtwerk van de kerk verkeerde namelijk in een erbarmelijke toestand en was derhalve niet meer te redden. Na de sloop heeft men getracht om de kerk zo authentiek mogelijk te herbouwen. In plaats van horizontale houten planken heeft men echter houten shingles als gevelbekleding toegepast.

De sfeer van de oorspronkelijke kerk is behouden gebleven door het eenvoudige interieur van de Methodistenkerk. De ramen staat vaak open tijdens de diensten, bovendien wordt des avond de Methodistenkerk op een sfeervolle manier verlicht. Op het stuk grond achter de kerk staan nog twee andere gebouwen, waarvan het in classicistische stijl opgetrokken Methodist Manse het bekijken meer dan waard is. Het Methodist Manse wordt gebruikt voor speciale gelegenheden. Het methodisme vindt zijn oorsprong in de 18de eeuw en is een stroming in het protestantisme. Het methodisme is het resultaat van een beweging met piëtistische trekken die zijn start kende in 1738 in de Anglicaanse Kerk, de Kerk van Engeland.

John Wesley, Charles Wesley en George Whitefield stonden aan de bakermat van het ontstaan van het methodisme. John Wesley, Charles Wesley en George Whitefield waren drie leden van een Bijbelstudiegroepje. Het methodisme verspreidde zich ook snel buiten het Verenigd Koninkrijk. Zo werd onder aanvoering van Thomas Coke ook de Verenigde Staten veroverd. Er zijn verschillende belangrijke kenmerken die het methodisme kenmerkt. Zo wordt door de methodistische kerken alleen de Bijbel als norm voor het geloof erkent. Daarnaast ligt er veel nadruk op de persoonlijke beleving en het streven naar geestelijke en morele volmaaktheid.

St. Martin of Tours

De St. Martin of Tours staat aan de Frontstreet 51, Philipsburg. Dit is dus aan de Nederlandse kant van Sint Maarten. De St. Martin of Tours is een Rooms-katholieke kerk die in het midden van de 20ste eeuw werd gebouwd. Op dat moment verving hij een houten kerk die ook naar de naam St. Martin of Tours luisterde, deze kerk dateerde uit 1844. De St. Martin of Tours is vernoemd naar St. Martin van Tours, een heilige. Het leeuwendeel van de St. Martin of Tours is opgetrokken uit beton. Het zadeldak van de kerk bestaat uit rode metalen golfplaten. De kerktoren staat rechts van de voorgevel. De klok van de St. Martin of Tours komt van de St. Anna Kerk te Curaçao. Aan de rechterkant van de St. Martin of Tours staat een beeld ter herdenking aan de verschijning van Maria aan twee kinderen in de Franse Alpen.